Domov - > eŠR ->

Končana poletna šola

18.7.2016, avtor: (info - pm) / rubrika: aktualno

V petek, 8. julija 2016, se je s sklepno prireditvijo in predstavitvijo rezultatov končala enotedenska poletna šola spletne slovenščine za srednješolce in študente JANES. Srednješolskega programa se je letos udeležilo 25 dijakov iz vse Slovenije, v študentskem programu pa je sodelovalo 25 študentov iz Slovenije in tujine. Letošnji program je soustvarilo 11 predavateljev, vrhunskih strokovnjakov s področja korpusnega jezikoslovja, jezikovnih tehnologij in slovenistike s Filozofske fakultete, Fakultete za družbene vede, Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Inštituta Jožef Stefan in Zavoda Trojina:

Poletno šolo je sofinanciral nacionalni temeljni projekt ARRS Janes in nacionalna raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije Clarin.si.

»S poletno šolo, na kateri so srednješolci in študentje dobili priložnost raziskovati slovenščino z najsodobnejšimi viri, tehnologijami in metodami, razvitimi v sklopu projekta Viri, orodja in metode za raziskovanje nestandardne spletne slovenščine (http://nl.ijs.si/janes/), smo želeli udeležencem približati živo slovenščino in pokazati, da je zanimiv in pomemben predmet proučevanja. Poleg tega smo jih seznanili tudi z jezikovnimi tehnologijami, s katerimi slovenščina postaja vse bolje opremljena,« je povedala vodja projekta doc. dr. Darja Fišer. V ločenih programih za srednješolce in za študente, ki so bili posebej prilagojeni za njihov nivo znanja, so na praktično zasnovanih raziskovalnih delavnicah dijake in študente vpeljali v svet korpusnega jezikoslovja in jezikovnih tehnologij ter jih opremili s kompetencami, ki jim omogočajo, da s pomočjo prosto dostopnih virov za slovenščino samostojno odgovarjajo na različna jezikovna vprašanja. Z analizo izbranih jezikovnih prvin so osvetlili razlike med standardno in spletno slovenščino na ortografski, leksikalni, skladenjski in slogovni ravni ter razlike med jezikom družbenih medijev in govorjeno slovenščino. »S pomočjo opravljenih analiz so udeleženci spoznali temeljne pojme s področja sociolingvistike in analize diskurza ter dvignili zavest o izbiri ustreznih jezikovnih različic v različnih govornih položajih,« je potek projekta razložila Fišerjeva.

Poletna šola je trajala pet dni in je zajemala skupaj 35 ur akademskega programa. Vsak dan je bil posvečen drugi osrednji temi, ki je bila najprej predstavljena na uvodnem predavanju, temu pa so mu sledile vaje in delavnice. Na njih so udeleženci v manjših skupinah pod nadzorom mentorjev samostojno raziskovali izbrano raziskovalno vprašanje. Ob koncu raziskovalnega tabora so pripravili javno predstavitev rezultatov opravljenih raziskav. Rezultati so objavljeni na povezavi: http://nl.ijs.si/janes/dogodki/tabor-2016/ in http://nl.ijs.si/janes/dogodki/poletna-sola-2016/. Najboljše raziskave bodo udeleženci predstavili na mednarodni konferenci Computer-Mediated Communication and Social Media Corpora for the Humanities, ki bo 27. in 28. septembra na Filozofski fakulteti v Ljubljani: http://nl.ijs.si/janes/cmc-corpora2016/.