Domov - > eŠR ->

Težave v postopku napredovanja v nazive

27.7.2016, avtor: (sviz, sm) / rubrika: aktualno

 
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je seznanjen s težavami učiteljev v postopku napredovanja v nazive, ki jih vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter so bile v teh dneh izpostavljene tudi v nekaterih medijih.
SVIZ od članic in članov prejema opozorila o zastojih in dolgotrajnejših obravnavah vlog za napredovanje, kar je bilo pričakovano že v začetku leta 2015, ko je bila ponovno sproščena možnost napredovanja v nazive. Sindikat je spričo več kot 7.000 pričakovanih vlog za napredovanje zato takrat takoj pozval MIZŠ, naj kadrovsko okrepi svoje strokovne službe, ki vodijo postopke obravnave vlog za napredovanje. Slednje se kljub javni obljubi ministrice dr. Maje Makovec Brenčič in tudi dejanski kadrovski okrepitvi pristojnih služb ne obravnavajo in odločbe ne izdajajo v za to predvidenem 60-dnevnem roku, a ne glede na datum prejema odločbe o napredovanju velja, da so vsi učitelji, ki so prejeli pozitivne odločbe o napredovanju v višji naziv, ta naziv pridobili glede na datum vložene vloge za napredovanje v letu 2015, višjo osnovno plačo, skupaj s poračunom za nazaj, pa od 1. 12. 2015 naprej. Pri predstavnikih MIZŠ sindikat nenehno preverja dinamiko obravnavanih vlog za napredovanje, da bi bile vloge za napredovanje v letu 2016 obravnavane bolj ažurno in tekoče. 
SVIZ je aktivno vpet tudi v razreševanje problematike glede priznavanja potrdil o izvedbi referata na mednarodnih konferencah in posvetih v organizaciji Združenja pedagogov tehnične ustvarjalnosti Slovenije (ZPTU). Sindikat je seznanjen s pozivi MIZŠ učiteljem, naj dopolnijo vloge za napredovanje s predložitvijo programa posveta oziroma mednarodne konference, na kateri naj bi izvedli referat, saj ZPTU kot organizator ministrstvu ni želel sam predložiti programa posameznega dogodka. K predložitvi programov je predstavnico ZPTU pozval tudi SVIZ, a je zahtevo zavrnila. SVIZ je ministrstvo ob tem opozoril, da je v preteklih letih istovrstna potrdila istega organizatorja mednarodnih konferenc že upoštevalo pri odločanju o napredovanju strokovnih delavcev v nazive, ne da bi učitelje še dodatno pozivalo k predložitvi dodatnih dokazil o udeležbi in izvedbi referata. Zato bi bila nova praksa, da potrdil z istih mednarodnih posvetov pri obravnavi vlog za napredovanje iz leta 2015 ne bi upoštevali, oziroma da se od učiteljev zahteva predložitev dodatnih dokazil, ki jih ne predvidi niti veljavni Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, nedopustna. SVIZ ob tem zagovarja stališče, da morebitne nepravilnosti pri nekaterih izvajalcih oziroma dvom o verodostojnosti njihovih potrdil ne morejo iti na račun učiteljev, ki so se udeležili posameznega strokovnega posveta, in da tako učitelji ne morejo biti kaznovani z nepriznavanjem teh potrdil če strokovni posveti po naknadni presoji ministrstva morda niso bili ustrezno organizirani in izpeljani, učitelji pa so v dobri veri prejeli potrdila s točkami za napredovanje v strokovne nazive.

(SVIZ-ovo Sporočilo za javnost, 27. julij 2016)