Domov - > eŠR ->

Vpogledi po spomladanskem roku splošne mature 2016

29.7.2016, avtor: (nd) / rubrika: aktualno

Kandidati (8.676), ki so opravljali izpite v spomladanskem roku splošne mature, so lahko v treh dneh po objavi rezultatov, do vključno 14. julija 2016, vložili zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih. Zahtevo za vpogled je vložilo 1.212 kandidatov (lani 1.290), in sicer pri 2.613 izpitih (lani 2.795).

Kot je bilo pričakovano, je bilo vlog največ pri predmetih, kjer je bilo največje tudi število kandidatov, ki so opravljali izpite splošne mature.

 

Predmet

Število zahtev za   vpogled

Slovenščina

698

Italijanščina

6

Italijanščina   (V)

2

Angleščina

224

Angleščina   (V)

293

Nemščina

26

Nemščina   (V)

9

Francoščina

11

Latinščina   (V)

7

Španščina

4

Španščina   (V)

16

Ruščina

1

Ruščina   (V)

1

Matematika

258

Matematika   (V)

241

Fizika

74

Biologija

102

Kemija

162

Biotehnologija

7

Informatika

18

Geografija

139

Zgodovina

70

Sociologija

82

Filozofija

13

Psihologija

116

Likovna   teorija

1

Umetnostna   zgodovina

13

Glasba   - glasbeni stavek

1

Glasba   – petje ali inštrument

2

Teorija   in zgodovina drame in gledališče

4

Ekonomija

4

Elektrotehnika

4

Računalništvo

4

Skupaj

2.613

 

Vpogledi na Državnem izpitnem centru so potekali do 27. julija. Kandidati so lahko naslednji dan po opravljenem vpogledu vložili ugovor na način izračuna izpitne ocene ali ugovor na oceno. Za reševanje ugovorov je predpisan 60-dnevni rok.

Državna komisija za splošno maturo (DK SM) bo na svojih sejah, ki bodo potekale predvidoma 5. in 18. avgusta obravnavala ugovore kandidatov spomladanskega izpitnega roka splošne mature. Kandidati bodo lahko naslednji delovni dan po 14. uri po sejah DK SM na spletni stran http://matura.ric.si dostopali do informacije, kdaj je bil njihov ugovor obravnavan in ali je prišlo na podlagi podanega ugovora do spremembe ocene.

Državni izpitni center bo naslednje sporočilo za javnost o ugovorih letošnjega spomladanskega izpitnega roka splošne mature posredoval po drugi seji DK SM, predvidoma 22. avgusta 2016.

  

Dr. Darko Zupanc,

direktor Državnega izpitnega centra