Domov - > eŠR ->

Vpogledi, ugovori, napake ...

22.8.2016, avtor: Nada Drofenik / rubrika: aktualno

Vpogledi, ugovori, računske in druge napake pri spomladanskem izpitnem roku splošne mature 2016

Kandidati, ki so v spomladanskem izpitnem roku opravljali izpite splošne mature, so bili 11. julija seznanjeni z rezultati

V predpisanem tridnevnem roku po razglasitvi rezultatov je 1.212 kandidatov vložilo zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih. Po opravljenem vpogledu je 719 kandidatov vložilo ugovor pri enem ali pri več predmetih (od skupno 8.676 kandidatov), od tega je 14 kandidatov ugovarjalo na izračun izpitne ocene. Od skupno 35.342 opravljenih izpitov je število vseh vloženih ugovorov po izpitih 1.031, kar predstavlja 2,9 odstotka vseh izpitov, izvedenih v spomladanskem izpitnem roku.

 Državna komisija za splošno maturo (DK SM) je na sejah obravnavala vse ugovore kandidatov. Na podlagi pregleda dokumentacije pri ugovorih na način izračuna izpitne ocene in izvedenskih mnenj pri ugovoru na oceno je komisija sprejela odločitev, da se 187 kandidatom pri 203 izpitih ocena izboljša, od teh je 11 kandidatov po pozitivno rešenem ugovoru splošno maturo opravilo. Ostali kandidati v postopku ugovora na oceno ali na izračun ocene niso bili uspešni. Kandidate smo o rezultatih ugovorov že obvestili. Kandidati lahko rezultate ugovorov z geslom preverijo tudi na spletnem naslovu http://matura.ric.si/.

 Tako kakor v prejšnjih letih so bili tudi tokrat vsi ugovori rešeni dovolj zgodaj, še pred začetkom jesenskega izpitnega roka splošne mature.

 Dr. Darko Zupanc, 

direktor Državnega izpitnega centra