Domov - > eŠR ->

Danes je poseben dan

1.9.2016, avtor: (soj mizš) / rubrika: utrip

Dr. Maja Makovec Brenčič: »Uspešno in varno novo šolsko leto. Naj prevladajo pozitivne plati učenja in druženja.«

Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je danes, na prvi šolski dan, skupaj s predsednikom vlade RS dr. Mirom Cerarjem obiskala OŠ Livada v Ljubljani. V družbi ravnatelja osnovne šole sta ministrica in predsednik vlade obiskala vpisane učence priseljence iz republik bivše države in učence prosilce za mednarodno zaščito iz Azilnega doma, učence francoske šole ter učence klasičnega pouka. Ministrica je tudi nagovorila prvošolčke OŠ Livada.

V letošnjem šolskem letu v osnovne šole vstopa 175.721 učenk in učencev. Razveseljivo je, da je letošnja generacija prvošolčkov številčno precej močna, saj v šole vstopa 22.293 prvošolčkov, kar je največ v zadnjih 19 letih.

V primerjavi z lanskim šolskim letom je osnovnošolcev 5040 več, prvošolčkov pa je letos 715 več kot lani.

V srednje šole letos vstopa 74.374 dijakinj in dijakov, pri čemer jih bo 18.811 v srednjo šolo vstopilo prvič.

Novost je, da se bodo v novem šolskem letu vsi drugošolci učili tuj jezik. S tem se končuje projekt postopnega uvajanja tujega jezika v 2. razredu osnovne šole, s katerim smo začeli v šolskem letu 2014/15 na 62 osnovnih šolah. Razveseljiv je tudi podatek, da je v lanskem šolskem letu več kot 86 odstotkov prvošolčkov izbralo tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet. Na ministrstvu se zavedamo pomena zgodnjega poučevanja tujih jezikov. Trenutno poteka javna razprava za ureditev položaja drugega tujega jezika v osnovni šoli.

Ministrstvo aktivno vodi učbeniško politiko. Do konca leta bo oblikovan sistematičen in vzdržen model obnavljanja učbeniških skladov, v letu 2017 pa bodo učbeniški skladi obnovljeni.  

Pomembno je, da se otroci v šoli počutijo dobro in da sobivajo v zdravem okolju. Zato nadaljujemo s programom Zdrav življenjski slog, s katerim spodbujamo otroke h gibanju in športnemu udejstvovanju. Prav tako spodbujamo šole k vključevanju slovenskih, lokalno pridelanih živil v prehrano. Z namenom razvoja kakovostne prehrane v šolah deluje tudi posebna medresorska delovna skupina.

Izvajamo številne aktivnosti na področju vključevanja otrok priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja. Trenutno je v slovenske osnovne šole (sedem osnovnih šol) vpisanih 42 učencev iz t. i. begunskega vala, 28 mladoletnikov bo vpisanih v OŠ za odrasle, od tega je 21 mladoletnikov brez spremstva. Ministrstvo priporoča dvostopenjski model vključevanja otrok prosilcev za mednarodno zaščito in otrok z mednarodno zaščito.

Z začetkom šolskega leta nadaljujemo tudi s pripravo Zakona o vajeništvu, zbrani so že prispevki javne razprave. Z vsemi deležniki bomo nadaljevali dialog za pripravo končnega predloga zakona, ki ga želimo posredovati v parlamentarno proceduro do konca leta. To je zgolj eden izmed ukrepov aktivnejšega povezovanja izobraževanja in gospodarstva z namenom izboljšanja zaposljivosti mladih.

Ob začetku šolskega leta še posebej poudarjamo varnost v prometu, pa ne le prvi dan, ampak vse dni v letu. Zato sodelujemo v različnih preventivnih akcijah z namenom varovanja otrok in mladostnikov na poti v šolo in iz šole. Prav je, da smo nanje še posebej pozorni in da vsi pripomoremo k temu, da bo njihova pot v šolo in nazaj domov kar najbolj varna.

"Vsem soustvarjalcem šolskega polja želim uspešno in varno novo šolsko leto. Naj prevladajo pozitivne plati učenja in druženja. Kljub številnim obveznostim, ki jih prinaša šolsko leto, vsem želim, da boste v šolo hodili z veseljem in z dobrimi občutki. Brez pretiranega strahu pred ocenami in nejevolje zaradi domačih nalog. Spoznavanje novega in pridobivanje odgovorov na vprašanja, ki se vseskozi porajajo, naj poteka v prijetnem vzdušju," je v izjavi za javnost ob začetku novega šolskega leta poudarila ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič.

Videoposnetek izjave za javnost ministrice: http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/video/video/article//9722/