Domov - > eŠR ->

Jesenska matura

16.9.2016, avtor: Nada Drofenik / rubrika: aktualno

Splošna matura

K letošnjemu jesenskemu izpitnemu roku splošne mature se je prijavilo skupno 1.547 kandidatov (lani 1.566), izpitov pa se je udeležilo 1.161 kandidatov (lani 1.150), ki so maturo opravljali iz 32 predmetov.

 Od 375* kandidatov, ki so uspešno končali četrti letnik gimnazije in pristopili k maturi prvič, jih je 183* oz. 48,80 % uspešno opravilo vse izpite, neuspešnih pa je bilo 192* kandidatov. Lani je od 440* kandidatov v jesenskem izpitnem roku uspešno opravilo splošno maturo 170* kandidatov oz. 38,64 %. Splošno maturo je ponovno v celoti opravljalo 130 kandidatov, uspešno jo je opravilo 22 kandidatov oz. 16,92 %. Izmed 107 kandidatov, ki so izboljševali ocene, je bilo 84 oz. 78,50 % uspešnih.

 Eno ali dve negativni oceni je popravilo 319 kandidatov od 580 oz. 55 %, lani 219 kandidatov oz. 40,56 %.

 Od 35 kandidatov, ki so prvič opravljali splošno maturo kot 21-letniki ali drugi odrasli ali udeleženci maturitetnega tečaja, je bilo 9 kandidatov oz. 25,71 % uspešnih.

 Skupno je bilo v jesenskem izpitnem roku uspešnih 551 kandidatov oz. 47,46 %, lani 420 kandidatov oz. 36,52 %.

 Letošnjo splošno maturo je v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku (pred jesenskimi ugovori) uspešno opravilo 6.652 kandidatov (opravljalo jo je 7.413 kandidatov) oziroma 89,73 %, medtem ko je bilo lani uspešnih 6.729 oz. 88,39 % kandidatov.

 Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v jesenskem izpitnem roku, bodo maturitetna spričevala dobili danes na šolah, svoje rezultate pri posameznih predmetih pa si lahko od 7. ure zjutraj s pomočjo šifre ogledajo tudi na spletu.

 Kandidati jesenskega izpitnega roka splošne mature lahko v treh dneh po objavi rezultatov oddajo na Državni izpitni center zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih.

 Dodatni maturitetni izpit

K opravljanju izpitov posameznih predmetov splošne mature so se na jesenski izpitni rok prijavili 304 kandidati (lani 308). Izpit je opravljalo 190 kandidatov, od katerih je bilo 94 oz. 49,47 % uspešnih (lani 98 oz. 51,58 %).

 Poklicna matura

K letošnjemu jesenskemu roku poklicne mature se je prijavilo skupno 3.069 kandidatov (lani 3.431). Izpitov se je na 141 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 1.887 kandidatov (lani 2.221), od tega 1.291 dijakov in 596 odraslih.

V celoti je jesenski izpitni rok poklicne mature opravljalo 925 kandidatov (lani 1.149). To so kandidati, ki so v tem izpitnem roku opravljali vse štiri predmete poklicne mature. Od 925 kandidatov, ki so opravljali poklicno maturo v celoti, je vse izpite uspešno opravilo 684 kandidatov oz. 73,95 % (lani 791 kandidatov oz. 68,84 %).

Kandidati jesenskega izpitnega roka poklicne mature so spričevala že dobili na svoji šoli 8. septembra 2016.

 Dr. Darko Zupanc, direktor* DK SM je na 48. seji dne 30. junija 2006 sprejela sklep, da se v nabor, na osnovi katerega se izdela statistika za DPK SM, ki služi kot osnova postavljanja mej med ocenami, vključijo le kandidati, ki so obiskovali gimnazijski program, imajo status dijaka in opravljajo splošno maturo prvič v celoti.