Domov - > eŠR ->

O problematiki pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic ter stopnjevanju pritiskov

25.10.2016, avtor: Sandi Modrijan / rubrika: aktualno

Ljubljana, 25. oktobra 2016 – Članice in člani Glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (GO SVIZ) so na svoji današnji seji med drugimi točkami dnevnega reda obravnavali vprašanje uresničevanja zahtev pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic za ustreznejše vrednotenje njihovega dela.

SVIZ je ministrici za izobraževanje že konec septembra letos, poslal pismo z zahtevo po začetku pogajanj o izboljšanju plačila in primernejšem poimenovanju delovnega mesta pomočnikov vzgojiteljic. V odzivu na to pismo, ki ga je sindikat prejel v teh dneh – povedno je, da ne s strani naslovljene in za to pristojne ministrice, temveč ga je pripravil generalni sekretar Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport –, ni odgovora na omenjeno zahtevo, saj se je resorno ministrstvo pri svojem odgovoru skrilo za stališče Ministrstva za javno upravo (MJU), slednje pa zahtevo po takojšnjem začetku pogajanj zavrača.

Po sklepu GO SVIZ z današnje seje je sindikat na ministrico dr. Majo Makovec Brenčič zato naslovil javno pismo, v katerem jo najprej sprašuje, ali odstopa od svojih javno izrečenih besed, da je treba »kompleksno in zahtevno delo« pomočnic vzgojiteljic čim prej ustrezno ovrednotiti ter na novo opredeliti in ovrednotiti njihove naloge. Nadalje želi SVIZ od ministrice pojasnilo, ali njeno izmikanje odgovoru na zahtevo sindikata po takojšnjem začetku pogajanj za sklenitev dogovora in aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ki jo je prejela na dan protestnega shoda 2.500 pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic, pomeni, da je prelomila obljubo po izboljšanju plač tej skupini zaposlenih še pred koncem letošnjega leta, kar je pomočnicam in pomočnikom javno zagotovila na sestanku z njimi na sedežu SVIZ.

Da je ministrica odstopila od javno izrečenih obljub pomočnicam in pomočnikom vzgojiteljic, je očitno iz stališč MJU, ki sicer pritrjuje, da je v medresorski delovni skupini Vlade RS doseženo soglasje, da se »delovna mesta pomočnic vzgojiteljic uvrsti višje«, a zatem ministrstvo to ugotovitev zanika, ko zapiše, »da bo najkasneje do konca marca 2017 mogoče reči, katera delovna mesta bo treba uvrstiti v višji plačni razred.« SVIZ poudarja, da dejansko gre za cinično sprenevedanje Vlade RS, s ciljem sindikate javnega sektorja žejne prepeljati čez vodo, saj v rebalansu proračuna za leto 2017 in proračunu za leto 2018 za odpravo anomalij v plačnem sistemu ni načrtovan niti evro! Ker je ministrica za izobraževanje prek stališča MJU pogajanja očitno zavrnila in prelomila zagotovilo o »čim prejšnjem« izboljšanju vrednotenja dela pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic, je Glavni odbor SVIZ na seji soglasno sklenil sklicati izredno sejo Sindikalne konference predšolske vzgoje SVIZ, na kateri bo le-ta odločala o stopnjevanju protestov oziroma o stavki, ki naj pomočnicam in pomočnikom vzgojiteljic zagotovi pravico do pogajanj o ceni njihovega dela, kot so jo imeli policisti in jo ta trenutek uresničujejo tudi zdravniki.

Glavni odbor SVIZ je na današnji seji razpravljal tudi o vrednotenju dela najslabše plačanih delovnih mest v skupini »J«. Gre za zaposlene (čistilke, hišnike, perice, negovalke, voznike, administratorje, poslovne sekretarje, računovodje …), ki prejemajo najnižje in minimalne plače ter z njimi, kljub temu da delajo polni delovni čas, ne morejo dostojno živeti. V Sekciji administrativno-računovodskih in tehničnih delavcev SVIZ Slovenije, ki že dlje časa upravičeno izraža skrajno nezadovoljstvo, ker vlada večkrat zapisanih zagotovil, da se bo vrednotenje najslabše plačanih delovnih mest v skupini »J« izboljšalo, do zdaj ni uresničila, je bila zato nedavno oblikovana zahteva za organizacijo protestnega shoda. GO SVIZ je danes soglasno potrdil to zahtevo, zato bo protestni shod zaposlenih v skupni »J« izpeljan prihodnji teden pred Vlado RS.