Domov - > eŠR ->

S sestanka s predstavniki SVIZ

27.10.2016, avtor: (soj mizš) / rubrika: aktualno

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič s sodelavci se je 27. oktobra letos sestala s predstavniki Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ). Namen sestanka je bil pogovor o nadaljnjih ukrepih pri reševanju problematike vrednotenja delovnega mesta pomočnika vzgojitelja. Kot je na srečanju med drugim izpostavila ministrica, se na ministrstvu dobro zavedamo, da je delo pomočnika/ce vzgojitelja/ice prenizko vrednoteno, zato smo v septembru pripravili dokončni predlog za spremembo vrednotenja tega delovnega mesta in ga poslali medresorski delovni skupini za odpravo anomalij.

Ministrica je sogovornikom zagotovila, da bo o njihovih zahtevah za začetek ločenih pogajanj za sklenitev dogovora o dvigu plač zaposlenim na delovnem mestu pomočnik vzgojitelja pogajanj še danes obvestila vlado. Obenem je tudi izpostavila, da MIZŠ podpira strokovno razpravo o oblikovanju vsebinsko novega delovnega mesta. Zato smo na Vlado RS že posredovali predlog za spremembo in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Slovenije in predlog za sklenitev Dogovora o ustreznejšem vrednotenju in poimenovanju dela pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic in vzgojiteljev.

Že leta 2009 se je ob uvajanju plačnega sistema izkazalo, da je delovno mesto pomočnika/ce vzgojitelja/ice prenizko vrednoteno. Vendar pa to ni edino delovno mesto, kjer na MIZŠ predlagamo odpravo plačnih anomalij. Poleg omenjenega predloga za spremembo vrednotenja delovnega mesta pomočnika vzgojitelja je ministrstvo predlagalo tudi odpravo anomalij za nekatera druga delovna mesta v plačnih skupinah B, D in J. Na sestankih medresorske delovne skupine je bilo doseženo soglasje, da se delovno mesto pomočnika vzgojitelja uvrsti višje, prav tako pa tudi nekatera druga delovna mesta, za katera je bilo že leta 2009 ugotovljeno neustrezno vrednotenje.

Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je v izjavi za javnost po srečanju poudarila, da se na ministrstvu dogovorov o odpravi plačnih anomalij pomočnic vzgojiteljic v celoti držimo. "Najprej je potrebno na novo strokovno opredeliti delovno mesto, kar je tudi ključni sklep današnjega sestanka. Tako torej vzporedno potekata dva procesa, pri čemer moram sama kot ministrica, o vsem najprej seznaniti vlado in pridobiti soglasje za nadaljnje postopke."

Povezava do novice in posnetka izjave:
http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/55/9809/