Domov - > eŠR ->

Finski izziv

7.11.2016, avtor: Danijela Kačinari / rubrika: utrip

Letos smo na Srednji prometni šoli Maribor pridobili sredstva za sofinanciranje izpeljave novega projekta Erasmus+. Tokrat smo ga poimenovali Izzivi in priložnosti, saj nam pridobitev sredstev omogoča nadgradnjo  Erasmus+ in Leonardo da Vinci projektov prejšnjih let in s tem poglabljanje dobrega sodelovanja z našo partnersko šolo na Finskem, Osao v Oulu, enoto Liminka – Kempele, ki izobražuje kadre s področja logistike ter varnosti in varovanja.  Poleg tega pa je to za naše dijake priložnost in nagrada za dobro dosedanje delo in visoko motiviranost pri pridobivanju praktičnega znanja znotraj svoje stroke, torej logistike in varnosti ter varovanja.

Letošnja september in oktober sta potekala v duhu mrzličnih priprav na mobilnosti na Finskem, dijaki so se dodatno strokovno in jezikovno pripravljali, koordinatorka je skupaj s finskima koordinatorjema pripravljala program za dijake obeh programov in za učiteljici, ki sta se istočasno prav tako odpravljali na svojo mobilnost. Končno je odpotovalo deset dijakov, pet iz programa Logistični tehnik, pet iz programa Tehnik varovanja ter učiteljici matematike in nemškega jezika, ki prav tako poučujeta določen del oziroma vsebine strokovnih predmetov, in sicer matematične metode v logistiki  in varovanju in tuji jezik kot jezik stroke. Pred dijaki so bili trije zanimivi tedni, pred učiteljicama kak teden manj. Njihov program je zajemal različne stvari: dijaki tehniki varovanja so se prvi teden urili v nalogah in praktičnih izvedbah gasilskih vaj, drugi teden so preskusili svoje znanje v podjetju Securitas, kjer so izvajali raznovrstne naloge s področja varovanja, tretji teden pa so se preskušali v tehničnem varovanju, montirali različne alarmne sisteme in se ukvarjali z bolj tehničnim delom svoje stroke. Dijakinje s področja logistike so vse tri tedne izvajale različne naloge na simulatorjih tovornih vozil, upravljale viličarje, izvajale vzdrževanje vozil, opravljale naloge komisioniranja, nalaganja in zavarovanja tovora, raztovarjanja in podobno. Šola na Finskem je namreč tehnično izredno dobro opremljena in omogoča praktično izpeljavo prav vseh nalog znotraj kurikula. Kot zanimivost naj povemo, da imajo dijaki na voljo 300 prenosnih računalnikov, ki si jih zjutraj, ko pridejo v šolo, izposodijo, popoldne, ko gredo domov pa jih vrnejo.

Učiteljici sta izvajali senčenje (ang. job shadowing) in tako opazovali učitelje in dijake pri delu, opazovali didaktične pristope in metode poučevanja, ugotavljali, katere poklicne kompetence se razvijajo pri dijakih in jih primerjali z zahtevami poklica. Presenečeni sta bili nad odlično opremljenostjo šol. Povedali sta, da so v programu varnost in varovanje v poskusni fazi uvajanja integriranega poučevanja splošnoizobraževalnih predmetov znotraj strokovnih predmetov, npr. tehničnega varovanja. Pouk poteka tako, da je v prostoru tudi do 90 dijakov in trije ali štirje učitelji različnih predmetov oziroma strok.  Dijaki se samostojno lotevajo problemsko zastavljenih  nalog, učitelji jih pri reševanju primerov usmerjajo.

Glede na prve vtise so bili oboji precej zadovoljni s svojo finsko izkušnjo. S primerjavo našega in finskega načina učenja in poučevanja so dobili precej novih idej, in sicer predvsem v zvezi s praktičnim delom pouka in odlično opremljenostjo finskih šol z zelo drago opremo, kot so razni simulatorji, tovornjaki, dvigala, gasilska oprema vključno z gasilskim vozilom, magnetna vrata, pripomočki za tehnično varovanje, poligoni in podobno.

Vsi udeleženci mobilnosti so se zadovoljni vrnili domov, zdaj pa jih čaka še veliko dela s sestavljanjem vtisov, urejanjem fotografij, seznanjanjem svojih sošolcev in učiteljev ter širše javnosti s tem, kar so se naučili in doživeli na Finskem.

 

IZJAVA
“Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”