Domov - > eŠR ->

Mesec znanosti

10.11.2016, avtor: (soj mizš) / rubrika: aktualno

Ob pogosti predpostavki, da je znanost nekaj odtujenega, nekaj, kar se dogaja za zaprtimi vrati laboratorijev, česar ljudje ne morejo ali ne znajo razumeti in kar nima ne stika ne vpliva na družbeno življenje, je nemalokrat potreben drugačen pogled na raziskovalni vsakdan. Raziskave niso le same sebi namen, gre za dejavnost, ki vpliva na razumevanje sveta, spreminjanje družbe ter vpliva na dogajanje in (pre)oblikovanje sveta, v katerem živimo.  
Če želimo poznati delovanje znanosti, jo moramo v prvi vrsti razumeti. In njeno razumevanje je povezano s tem, da namesto opazovanja zagonetnih formul, prebiranja težavnih diskurzov, izražanja skrbi nad premalo proračunskimi sredstvi, odpremo vrata laboratorijev in prisluhnemo raziskovalcem, zakaj je ravno njihova ugotovitev pomembna za svet v katerem živimo. Zato promocija znanosti. Približati čim širšemu delu javnosti raziskave in rezultate, ki jih prinašajo. Ter povedati, v čem je viden napredek, ki ga lahko prinašajo znanstvene ugotovitve, ki so prepogosto prezrte. Ali niso razumljene. Zato nemalokrat ni odveč poleg financiranja skrbeti tudi za promocijo in ugled znanosti v družbi.

Da bi vsaj do določene mere prikazali znanost na nekoliko drugačen način, kot smo vajeni, smo se na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport odločili pripraviti niz nacionalnih, regionalnih in mednarodnih dogodkov, ki bodo povezani s predstavitvijo, delom, uspehi in promocijo slovenske znanosti in njenih raziskovalcev. Z množico različnih vsebin, poimenovanih Mesec znanosti, ki bodo združevali niz raznovrstnih tematik in poudarkov, poskušamo spodbuditi razmišljanje o pomenu znanosti in raziskav v družbi in hkrati pritegniti k udejstvovanju različne deležnike. Gre za prvo tovrstno koncentracijo več različnih aktivnosti, ki jih združuje skupni moto, znanost in njen pomen ter vpliv za družbo. Ministrstvo si ob tem prizadeva, da bi dogodek postal tradicionalen. S ključnimi aktualnimi poudarki za znanost v konkretnem časovnem obdobju. Dogodki so v jesenski čas skoncentrirani tudi v počastitev rojstva velikega mecena in podpornika znanosti na Slovenskem, barona Žiga Zoisa. V okviru Meseca znanosti tako osrednji dogodek predstavlja podelitev Zoisove nagrade in priznanja, priznanja ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhova priznanja. Na svečani podelitvi so izročena najvišja državna priznanja in nagrade za najbolj odlične dosežke slovenskih znanstvenikov v zadnjih letih na področju znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti.

Slovenija v okviru Obzorja 2020, večletnega okvirnega programu Evropske unije za raziskave in inovacije, po razmerju vloženih in pridobljenih sredstev sodi med uspešnejše države. Obzorje 2020 je najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij ter Strategije Evropa 2020, s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske unije do leta 2020. S konferenco, ki bo potekala natanko tri leta po uradnem začetku in predstavitvi Obzorja 2020 v Sloveniji, bomo prikazali rezultate uspešnosti slovenskih prijaviteljev v okvirnem programu EU za raziskave in inovacije za obdobje 2014-2020, razpravljali bomo o možnih izboljšavah programa, ocenjevalnih postopkih, vplivu posameznih držav na raziskave ter o primerih dobrih praks. V razpravi bomo ocenili tudi učinkovitost različnih instrumentov okvirnega programa v razmerju do ključnih ciljev ERA (Evropskega raziskovalnega prostora) in Strategije EU 2020. Hkrati pa si želimo že v tem trenutku postaviti temelje za pripravo izhodišč Republike Slovenije za nov okvirni program 2021-2027, kjer si prizadevamo izboljšati pogoje za sodelovanje slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih institucij.

V novembru bo z namenom krepitve sodelovanja na raziskovalnem in tehnološkem področju organiziran slovensko-italijanski raziskovalni dan. V okviru dogodka je namen predstaviti strateški raziskovalni okvir obeh držav, na osnovi že vzpostavljenih raziskovalnih in kulturnih povezav pa še izboljšati pogoje za nadaljnje sodelovanje in povezave v okviru regije. V Trstu, kjer bo dogodek potekal, bodo raziskovalne institucije in posamezni raziskovalci imeli možnosti predstaviti svoje delo ter okrepiti in razširiti že uspešno bilateralno sodelovanje. S ciljem predstavitve razpoložljivih (človeških in materialnih) kapacitet obeh držav se stremi tudi h krepitvi povezav in oblikovanje ter nastanek novih skupnih projektov za reševanje znanstvenih, tehnoloških in družbenih izzivov.

Ministrstvo bo v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani kot partnerico projekta OpenAIRE2020 organiziralo predstavitve evropskih strokovnjakov o prehodu v sistem odprte znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru (politike, Evropski oblak odprte znanosti, storitve OpenAIRE za raziskovalce in koordinatorje projektov). Slovenija se mednarodnim prizadevanjem pridružuje z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2017, kjer je opredeljena vizija države, odprti dostop do znanstvenih informacij iz javno financiranih raziskav (v obliki znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov) ter njihovo izvzetje iz sistema plačevanja za dostop in ponovno uporabo. Tako naj odprto dostopne znanstvene informacije koristijo slovenskim državljanom, raziskovalcem in gospodarstvu.

Zaradi želje po izboljšanju uspešnosti slovenskih raziskovalcev v okviru razpisov ERC (European Research Council), za najodličnejše raziskovalne ideje, ministrstvo pripravlja regionalno ERC konferenco, katere namen je obravnava relativno manjše uspešnosti pri pridobivanju ERC projektov v Sloveniji in širši regiji. Analize kažejo, da je lokalna, institucionalna podpora ERC prijaviteljem pomembna za doseganje končnega uspeha. Zato bo dogodek zbral predstavnike nacionalnih institucij, ki lahko pripomorejo k uspešnosti prijav na ERC razpise, in potencialne ERC prijavitelje, kot tudi predstavnike Znanstvenega sveta ERC in izvršilne agencije ERC, da bodo skupaj razpravljali o najboljših možnih načinih podpore odličnim znanstvenikom v svojih državah in jim pomagali k uspešni prijavi. Dogodek, ki je namenjen širjenju sodelovanja, je forum za dialog, izmenjavo izkušenj, mreženje in učenje o dobrih praksah med različnimi udeleženci.

Več o dogodkih, njihovi vsebini, Mesecu znanosti, ali o raziskovalni politiki, lahko najdete na: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_znanost/