Domov - > eŠR ->

Novo na Srednji šoli tehniških strok Šiška

17.11.2016, avtor: Suzana Štefanič / rubrika: zanimivo

Na Srednji šoli tehniških strok Šiška (SŠTS Šiška) so 17. novembra letos svečano odprli novo  predavalnico. Ob slovesnem dogodku je na šoli potekal tudi "dan za kariero" - dijakom so se predstavila različna podjetja, torej partnerji šole. Dogodek se je končal z vodenim ogledom Razvojno izobraževalne delavnice Litostroj Power v prostorih podjetja,  kjer bodo imeli odslej dijaki SŠTS Šiška možnost opravljati tudi praktični del pouka ali počitniško delo. S takšnim sodelovanjem si šola v svoje izobraževalne programe prizadeva vnesti čim več praktičnega usposabljanja in dijakom omogočiti lažji prehod na trg dela.

 Na SŠTS Šiška so prepričani, da bo nova velika predavalnica dijakom omogočila boljše pogoje za pridobivanje teoretičnega znanja, izpeljavo usposabljanja, prireditev, posvetov. Ker pa je praktično znanje na področju tehniških strok več kot dobrodošlo, se je šola v želji po boljši povezavi med teorijo in prakso odločila, da se partnersko poveže s podjetjem Litostroj Power. Tako bo odslej del praktičnega usposabljanja potekal tudi v prostorih podjetja v sklopu  razvojno-izobraževalne delavnice. Več praktičnega usposabljanja bo dijakom omogočilo boljše razumevanje naučene snovi in lažje razumevanje dela v praksi, pri načrtovanju in nato v proizvodnem procesu.

 SŠTS Šiška je ena izmed tistih izobraževalnih ustanov, v kateri se zavedajo pomena tovrstnih partnerstev z gospodarstvom. Takšna sodelovanja so tudi odlična priložnost za izmenjavo kontaktov med dijaki in podjetji. »Partnerstvo s podjetjem Litostroj Power vidim kot priložnost za razvoj kadrov na dolgi rok. Hkrati je to odlična osnova, ob pomoči katere dijaki od blizu spoznajo podjetje, njegove procese in aktivnosti ter samo proizvodnjo. Da bi spoznali še nekatera druga podjetja - partnerje naše šole in potek dela različnih, predvsem pa deficitarnih poklicev, smo se v ta namen na današnji slavnostni dan ob odprtju nove predavalnice odločili pripraviti t . i. dan za kariero. S takšnimi aktivnostmi želimo graditi most, ki povezuje obe strani - tako dijake, ki  bodo kmalu vstopili na trg dela in jim bodo takšni kontakti v bodoče koristili, kot tudi podjetja, ki iščejo mlade, nadarjene in ambiciozne strokovnjake«, meni ravnateljica Srednje šole tehniških strok Šiška, Darinka Martinčič Zalokar.

 Eno izmed podjetij, v katerem se zavedajo pomena praktičnega znanja, je tudi ljubljanski Litostroj Power. Ker je podjetje eno vodilnih manjših in fleksibilnih globalnih ponudnikov opreme za hidroelektrarne, potrebuje usposobljene  strokovnjake s specifičnim tehničnim znanjem. Za to pa je nujno potrebno praktično usposabljanje, ki se začne že na nivoju srednješolskega izobraževanja. »Litostroj Power je podjetje z več kot 70-letnimi izkušnjami in znanjem, ki ga želimo prenesti na dijake. Prizadevamo si vzgojiti najboljše kadre, pri čemer biti najboljši za nas ne pomeni vedno biti odličnjak, temveč pomeni biti najboljši v praksi, pri konkretnih nalogah in izzivih v proizvodnem procesu. Dijakom želimo pokazati, da si lahko cenjen strokovnjak tudi, če izobraževanja ne nadaljuješ na fakultetah, ter da enako štejejo vsi člani kolektiva, če so pri svojem delu zanesljivi, predani, strastni in tehnično vedoželjni. Znanje samo po sebi nima vrednosti, če ga ne moreš uporabiti, ga preizkusiti v praksi ter ga prenašati na druge. Zato nas še posebej veseli partnerstvo, ki smo ga sklenili s Srednjo šolo tehniških strok Šiška. Ta bo tako del praktičnega pouka izvajala v sklopu naše Razvojno izobraževalne delavnice«, je povedal direktor Litostroj Power dr. Marko Tandler. Programe praktičnega usposabljanja je sicer podjetje pripravljeno ponuditi tudi drugim izobraževalnim inštitucijam, brezposelnim posameznikom in tistim, ki jih zanima njihova dejavnost.

 Elido Bandelj, direktor Centra za poklicno izobraževanje, je na dogodku med drugim izpostavil pomen tesnega sodelovanja med poklicnim izobraževanjem in delodajalci: »Vgradnja partnerstva je pomembna tudi za  izdelavo poklicnih standardov, ki so osnova za izobraževalne programe, vse do sprejemanja slednjih. Sistema izobraževanja si ne moremo zamisliti brez skupne implementacije, saj se del izobraževalnega programa mora izvesti pri verificiranemu delodajalcu, ki ima usposobljenega mentorja. Povezave, ki jih šole imajo s podjetji in obrtniki, so vitalnega pomena za dober in usposobljen kader. Na ta način lahko mladi, ki vstopajo na trg dela, lažje spoznavajo procese in osvojijo znanja, veščine in kompetence, ki se od njih pričakujejo.« 

Dijak 4. letnika SŠTS, smeri Tehnik mehatronike, Matic Mahkovec Povalej je vesel, da hodi na šolo, ki poleg rednega pouka, ki ni ravno lahek in enostaven, ponuja veliko dodatnega izobraževanja. »Za nas, dijake, je pomembno, da šola sodeluje s podjetji, nam nudi dodatna strokovna usposabljanja, financira naše razvojne projekte, nam omogoča sodelovanje na različnih tekmovanjih, predvsem pa nam zna prisluhniti, ko to potrebujemo. Sodelovanje s podjetji se mi zdi zelo pomembno, kajti v šoli spoznamo poklic skozi izobraževanje, vemo pa, da je življenje v resnici velikokrat zelo drugačno. To drugačnost spoznamo pri praktičnem izobraževanju v podjetjih in ob obiskih podjetij, tako doma kot tudi v tujini«, je še izpostavil.

 SŠTS Šiška se uspešno povezuje s podjetji, ki želijo znanje in izkušnje deliti tudi z izobraževalnimi ustanovami. Dne za kariero se je udeležilo 11 podjetij (Danfoss, Elektro Ljubljana, Kolektor, Kovinoplastika Lož, Lek, Litostroj Power, Metal Profil, Pivovarna Laško Union,  Ream in Siliko). Takšnih partnerstev si na šoli  želijo še več, hkrati pa s tovrstnim sodelovanjem postajajo  vzor in vzpodbuda za ostale izobraževalne institucije.