Domov - > eŠR ->

Ob mednarodnem dnevu za odpravo nasilja nad ženskami

24.11.2016, avtor: Maja Pavlović / rubrika: aktualno

Jutri, 25. novembra, obeležujemo mednarodni dan za odpravo nasilja nad ženskami, ob katerem je več evropskih komisarjev v skupni izjavi zapisalo, da moramo v EU storiti več, da zagotovimo, da se odpravijo vse vrste nasilja nad ženskami in poudarilo: "Kar je preveč, je preveč."

Evropska komisija pa je danes začela tudi vrsto ukrepov za leto 2017 za boj proti nasilju nad ženskami in deklicami v vseh njegovih oblikah. Za podpiranje prizadevanj na lokalni ravni za preprečevanje nasilja zaradi spola in podporo žrtvam v Evropski uniji bo namenjenih 10 milijonov evrov. Cilj ukrepov je zagotoviti informacije in povečati ozaveščenost o nasilju nad ženskami, dejavnosti pa so namenjene splošni javnosti ter strokovnjakom, ki lahko pomagajo spremeniti te razmere, med drugim policistom, učiteljem, zdravnikom in sodnikom.

Ženske in deklice v EU in zunaj nje se še naprej soočajo z močno razširjenim nasiljem. Po vsem svetu so ženske in deklice še vedno žrtve nasilja v družini, spolnega in gospodarskega izkoriščanja, napadov na ulicah ali delovnem mestu, nadlegovanja po spletu ali med športnim udejstvovanjem, posiljevanja, pohabljenja ali prisilnih porok. Vsaka tretja ženska v EU je že doživela nasilje samo zaradi svojega spola. Ne moremo odmisliti velikanskih posledic, ki jih ima to za družine, skupnosti, družbe in gospodarstvo.

Skoraj 25 % žensk v EU se je od 15. leta starosti že soočilo s fizičnim in/ali spolnim nasiljem s strani partnerja. Več kot četrtina Evropejcev meni, da je spolni odnos brez privolitve upravičljiv. Več kot petina jih meni tudi, da si ženske pogosto izmislijo zlorabo ali posilstvo ali pa pretiravajo v svojih trditvah o tem. Žrtve nasilja pogosto ne prijavijo zločina. Opazovalci včasih nočejo ukrepati. Skupaj se moramo temu in stereotipom, ki spodkopavajo besede žensk, upreti in pokazati, da je nasilje nad ženskami nesprejemljivo in da ga ne bo nihče dopuščal.

Ženske in deklice so še posebej ranljive v konfliktnih in izrednih razmerah, ko se nasilje, izsiljevanje, trgovina z ljudmi, izkoriščanje in številne oblike nasilja zaradi spola še okrepijo. Posledično je več milijonov žensk in deklic prisiljenih zapustiti svoje domove. Ko pa so na poti ali iščejo zavetje v begunskih taboriščih, so soočene z dodatno nevarnostjo, ki jo predstavljajo migrantski sopotniki, tihotapci in celo javni organi v nekaterih tretjih državah. Skoraj vse žrtve trgovine z ljudmi zaradi spolnega izkoriščanja v EU so ženske in deklice iz tretjih držav, ki imajo za sabo nevarno potovanje.

Evropska komisija si stalno prizadeva, da bi se to spremenilo. Naši humanitarni projekti, povezani z nasiljem zaradi spola, bodo dosegli skoraj 3,4 milijona žensk, deklic, fantov in moških po vsem svetu. V okviru akcijskega načrta EU za enakost spolov za obdobje 2016–2020 na področju zunanjih odnosov še naprej podpiramo ženske in deklice, katerih pravice so kršene po vsem svetu, ko so izključene iz izobraževanja, trga dela in političnega življenja, hkrati pa se soočajo z neenakimi pravili in zakoni glede dedovanja, državljanstva ali lastništva zemljišč. V letu 2017 bomo zagotovili posebno pomoč žrtvam nasilja v najbolj oddaljenih in ranljivih območjih.

EU krepi tudi svoja prizadevanja za zagotavljanje, da imajo ženske in deklice, ki pribežijo v EU pred konflikti, preganjanjem, nestabilnostjo ali revščino, dostop do zdravniške oskrbe, pravne pomoči, ustrezne terapevtske pomoči zaradi travm in psihosocialne oskrbe, če so bile žrtve diskriminacije in nasilja.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-3945_sl.htm

Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3946_en.htm

Raziskava Eurobarometer o nasilju zaradi spola (2016): http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2115