Domov - > eŠR ->

Slovenija uspešna pri sodelovanju v programu Obzorje 2020

29.11.2016, avtor: (soj mizš) / rubrika: aktualno

Slovenija uspešna pri sodelovanju v programu Obzorje 2020

   Na Brdu pri Kranju je v sklopu projekta Mesec znanosti danes potekala mednarodna konferenca »Obzorje 2020: Kje smo? Kam gremo?«, ki jo je organiziralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport z namenom presoje rezultatov izvajanja evropskega programa za raziskave in inovacije. Po treh letih izvajanja tega programa lahko ocenimo, da je Slovenija uspešna in da so slovenske raziskovalke in raziskovalci zanesljivi in zaželeni partnerji v odličnih konzorcijih in projektih. 
Kot je v video nagovoru poudarila ministrica dr. Maja Makovec Brenčič, je Slovenija pridobila skoraj dvakratnik sredstev, ki jih vlaga v izvajanje programa Obzorje 2020; smo na visokem tretjem mestu med sodelujočimi državami. Na MIZŠ smo aktivni pri oblikovanju in izvajanju ukrepov za krepitev konkurenčnosti raziskovalno-inovacijskega sistema, da bi bili lahko na ta način še uspešnejši v evropskih programih. Povezujemo tudi raziskovalno in kohezijsko politiko, tako na ravni politik kot tudi samih ukrepov. Poleg aktivnega sodelovanja v programu Obzorje 2020 se že pripravljamo na sodelovanje pri oblikovanju naslednjega, že 9. okvirnega programa EU za raziskave in inovacije. 
Obzorje 2020 predstavlja novo paradigmo okvirnih programov EU, saj so prvič v zgodovini raziskave tesno povezane z inovacijami in se zato tudi sistematično krepi partnerstvo med javnim in zasebnim sektorjem. Seveda pa je pri tem treba še posebej skrbno varovati javni interes. Sodelovanje malih in srednje velikih podjetij v programu Obzorje 2020 je doživelo še večji razmah kot v 7. okvirnem programu. Slovenija je v tem segmentu uspešna, število prijaviteljev narašča, slovenski raziskovalci in raziskovalke ter podjetja so zaželeni partnerji v konzorcijih. 
Udeleženci današnje mednarodne konference so govorili o dobrih in slabih praksah v delovanju programa Obzorje 2020 ter o predlogih za izboljšave v naslednjem programu za raziskave in inovacije. Na MIZŠ smo v ta namen vzpostavili posebno delovno skupino tudi z izjemnimi zunanjimi strokovnjaki, ki je že začela z delom. Prizadevali si bomo, da bo tudi 9. okvirni program ostal prijazen do manjših držav. Zato bomo podprli povečanje tistega dela programa, ki bo namenjen krepitvi širjenja odličnosti in uspešni udeležbi tudi doslej manj uspešnih držav in raziskovalnih skupnosti. 
Poleg presoje uspešnosti slovenskih prijaviteljev v prvih treh letih delovanja Obzorja 2020, so navzoči govorili tudi o postopkih eksternega ocenjevanja, vloge in pristojnosti držav članic. Ocenili so učinkovitost različnih instrumentov Obzorja 2020 v razmerju do ključnih ciljev  Evropskega raziskovalnega prostora (ERA) in Strategije Evropa 2020. 
Državni sekretar dr. Tomaž Boh je na današnji konferenci med drugim izpostavil, da je »zgolj znanost tista, ki lahko dolgoročno učinkovito in uspešno odgovarja na ključne izzive sveta in Evrope«. Po njegovih besedah potrebujemo močan in učinkovit evropski raziskovalni prostor, poleg tega pa tudi realno delujoč globalni raziskovalni prostor.