Domov - > eŠR ->

Na MIZŠ javna razprava

30.11.2016, avtor: (soj mizš) / rubrika: aktualno

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je danes organiziralo javno razpravo na temo »Pregled izobraževanja in usposabljanja 2016« v luči letne publikacije, ki jo izdaja Evropska komisija. Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je na dogodku poudarila, da bo Slovenija uporabila vse prednosti in slabosti postavila pred izziv ter informacije, ki jih prinaša Pregled izobraževanja in usposabljanja 2016 kot poziv k nadaljevanju našega dela ter priložnost za nas vse, da stopimo korak naprej.

Letna publikacija  Pregled Izobraževanja in usposabljanja zajema zelo podroben pregled in evalvacijo stanja izobraževanja in usposabljanja. »Kaj so ključni poudarki? V katero smer gredo evropski trendi in kaj so naše posebnosti?« sta danes na dogodku predstavila predstavnika Evropske komisije: Nadia Manzoni in Geir Ottestad.

Publikacija, ki temelji na najnovejših kvantitativnih in kvalitativnih dokazih, je pokazala, da je Slovenija  tradicionalno uspešna pri doseganju referenčnih vrednosti, zajetih v Strategiji Evropa 2020: delež prebivalcev s terciarno izobrazbo ter delež mladih, ki zgodaj opustijo izobraževanje.

Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je poudarila, da so izzivi, ki se porajajo na drugih področjih (npr. delež 15-letnikov s podpovprečnimi dosežki na področju bralne, matematične pismenosti in naravoslovnih ved)  že podrobno analizirani, razčlenjeni ter vključeni tako v programske kot izvedbene dokumente na področju izobraževanja in usposabljanja.

Vključenost ključnih prioritet ministrstva (internacionalizacija visokega šolstva, profesionalni razvoj učiteljev in profesorjev ter kakovosti v izobraževanju in usposabljanju) v Operativni program za obdobje 2014 – 2020 je v razpravi predstavila tudi vodja Službe za kohezijsko politiko Tanja Vertelj ter pri tem izpostavila pomen kazalnikov vpliva (ki jih izpostavlja današnji Pregled) kot tudi procesnih kazalnikov.
Končna ugotovitev strokovne razprave je bila strnjena v misel, da rezultati različnih raziskav in  primerjave različnih kazalnikov prinašajo s seboj večjo stopnjo motiviranosti za iskanje skupnih rešitev. Za slednje se načrtuje v obliki krepitve podpornih okolij in sistematičnem umeščanju novosti, znanja in razvojnega potenciala v izobraževalni sistem in institucije.

Povzetek pregleda in celotna publikacije  je v na voljo na:
 http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en