Domov - > eŠR ->

Opozorilna stavka Orkestra Slovenske filharmonije

4.12.2016, avtor: (info sviz) / rubrika: aktualno


IZJAVA STAVKOVNEGA ODBORA ORKESTRA SLOVENSKE FILHARMONIJE, 4.12.2016
V zvezi z dogodki, ki so pripeljali do opozorilne stavke Orkestra Slovenske filharmonije in objavami v medijih, ki vsebujejo izjave direktorja Damjanoviča in dirigenta Lajovica, člani stavkovnega odbora izjavljamo naslednje:  
1.   Maestra Lajovica je nastavil na mesto šefa dirigenta direktor Damjanovič brez posvetovanja in soglasja orkestra, kar je v nasprotju s povsod po svetu uveljavljeno in uspešno prakso, ki dirigentu podeli legitimnost izbire in je predpogoj  za njegovo uspešno delovanje. Na enak način je nastavil prejšnja dirigenta (Villaume, Wilson). Pred imenovanjem Lajovica smo člani orkestra direktorja opozarjali na naše dvome o uspešnosti sodelovanja z njim, vendar naših opozoril ni upošteval, je pa izjavil, da bo morebitne težave reševal.
2.      Sedežni red, ki naj bi bil po mnenju Lajovica glavni razlog za stavko, je Lajovic skušal uvesti v začetku lanske sezone, torej septembra 2015. Ukrep je sprejel proti absolutni večinski volji orkestra in kljub pozivu vodij godalnih skupin, naj od tega odstopi. Člani orkestra smo namreč ukrep prepoznali kot neučinkovit in nevreden umetniškega vodje orkestra in zahtevali, da ostane uveljavljen sistem kroženja glasbenikov. Tudi sicer je tak način organizacije dela v orkestrih najpogostejša in tudi najučinkovitejša praksa.
3.      Nesporazumi in konfliktni odnosi Lajovica z orkestrom, ki so sicer pogost pojav in posledica njegovega načina dela, so kulminirali v drugi polovici oktobra 2016, ko je Lajovic izrekel več žaljivk na račun glasbenikov, ter v času vaje osebno obračunaval s članom orkestra. To je pripeljalo do prekinitve vaje.
–        Na sestanku 20.10. smo se člani orkestra strinjali, da z ozirom na dosedanji način njegovega dela z orkestrom sodelovanje z Lajovicem ne more biti uspešno in svojo ugotovitev potrdili na tajnem glasovanju, ki je potrdilo, da 75 članov orkestra od 96 (83%) z Lajovicem ne želi več sodelovati. O Lajovčevem ravnanju smo predstavniki zaposlenih obvestili direktorja, ki se na našo zahtevo po zaščiti dostojanstva glasbenikov ni odzval.
–   O konfliktu je razpravljal strokovni svet 27.10. na redni seji, ki so se je na vabilo predsednika strokovnega sveta želeli udeležiti tudi člani orkestra. Direktor je njihovo prisotnost preprečil, sta pa sejo kmalu po začetku predčasno zapustila tako direktor kot Lajovic. Strokovni svet se je seznanil z nastalo situacijo in predlagal prekinitev sodelovanja z Lajovicem. O tem je obvestil člane sveta zavoda, ki se na dopis in predlog strokovnega sveta niso odzvali.
–    Na sestanku orkestra 21.11. je orkester z veliko večino glasov sprejel dopis direktorju, v katerem predstavniki zaposlenih zahtevamo, da vodstvo zamenja Lajovica že na vaji 5.12., ter se seznanil z možnostjo stavke.
–    Glasovanje o stavki smo izvedli 23. in 24.11. ter jo s 83% podporo tudi izglasovali. Predstavniki zaposlenih smo tega dne prejeli direktorjev dopis, v katerem nas le-ta poziva, naj stavke ne izvedemo ter grozi s škodo, ki naj bi jo povzročili. V dopisu ni nikakršnega kompromisnega predloga, kot to v članku v Delu 1. dec. trdi direktor.
–    Podobne grožnje smo predstavniki zaposlenih doživljali na seji sveta 29.11. s strani predsednika sveta in odvetnika Dušana Korošca, ki naj bi zastopal Slovensko filharmonijo.
4.  Izjave direktorja Damjanoviča in Lajovica, ki v medijih izjavljata, da je celoten zaplet plod ozkih interesov posameznikov, zavračamo kot neutemeljene, žaljive in pritlehne ter jih doživljamo kot skrajno nizkoten in strahopeten napad na predstavnike zaposlenih, zlasti, ker prihajajo s pozicije moči. Vsi, ki smo zadolženi za razrešitev konflikta med orkestrom in vodstvom Slovenske filharmonije, smo namreč zakonito izvoljeni predstavniki zaposlenih in pri svojih odločitvah upoštevamo izključno na tajnih glasovanjih jasno in nedvoumno izražen interes večine članov orkestra, ta pa v konkretnem primeru znaša 83%.
5. Člani stavkovnega odbora obžalujemo, da smo se morali zaposleni v Orkestru Slovenske filharmonije zateči k tako skrajnemu ukrepu kot je opozorilna stavka, vendar je bila to edina možnost, da prisilimo vodstvo Slovenske filharmonije k dialogu in reševanju problemov. Zato izjavljamo, da je vsa odgovornost za morebitno nastalo materialno škodo na strani direktorja, ki se ni pravočasno in pravilno odzval na opozorila predstavnikov orkestra, pa tudi sveta zavoda, ki se ni odzval na opozorila strokovnega sveta. Povsem očitno je, da je za nastalo krizo v Slovenski filharmoniji in nadaljnje poglabljanje le-te najbolj odgovoren njen direktor Damjan Damjanovič. Zato ga pozivamo, da takoj prične postopke za sporazumno prekinitev pogodbe z Lajovicem ter na ta način prepreči ne le morebitno materialno, temveč tudi nematerialno škodo.Stavkovni odbor:
Marina Kopše, predsednica
Janez Podlesek, član
Barbara Kresnik, član
Klemen Hvala, član
Rado Šteharnik, član