Domov - > eŠR ->

Izobražuje, vzgaja, sooblikuje življenje

14.1.2017, avtor: Darja Cizel, ravnateljica / rubrika: aktualno

Srednja ekonomska šola Maribor že 90 let izobražuje in vzgaja mlade in sooblikuje  življenje v Mariboru in širši regiji. Njeni začetki  segajo v leto 1926, ko je bila dotedanja državna dvorazredna trgovska šola povzdignjena v državno trgovsko akademijo s štiriletnim šolanjem. To je bila za  ljubljansko druga štirirazredna trgovska akademija na slovenskih tleh. Veljala je za eno najboljših šol v državi. Absolventi šole so pridobili  široko strokovno znanje in so se uspešno uveljavili na različnih področjih življenja.  Šola je bila ob ustanovitvi nastanjena v poslopju državnega ženskega učiteljišča na Zrinjskem trgu št. 1, na današnjem  Trgu Borisa Kidriča 3, kjer domuje še danes.

Med drugo svetovno vojno je bila delno porušena, številnim mladim pa je bilo tako onemogočeno šolanje. Takoj po vojni  je začela znova delovati. V letu 1949/50 se je preimenovala v Ekonomsko šolo. Že takrat so bile na šoli dijaška zadruga, dramska sekcija, dijaki pa so se udeleževali  različnih tekmovanj.

Pod vplivom širših družbenih, političnih in kulturnih smernic je doživljala organizacijske in vsebinske spremembe, spreminjala je ime, vendar je bila vseskozi prisotna kot vodilna šola za srednješolsko ekonomsko izobraževanje, prepoznavna po dobrem delu pri pouku in obšolskih dejavnostih in zasidrana v lokalni prostor in širšo regijo.

Na Ekonomski srednji šoli se je porodila zamisel o visoki ekonomski šoli. Ob ustanovitvi Višje komercialne šole v Mariboru leta 1959 so glavni stebri te šole in s tem mariborske univerze postali prav profesorji Ekonomske srednje šole.

Na Srednji ekonomski šoli Maribor je začelo eksperimentalno delovati prvo učno podjetje, ki postalo redna oblika programa ekonomski tehnik. V okviru programa Phare je bil razvit enoletni program poklicnega tečaja.

Srednja ekonomska šola Maribor je bila tudi pilotna šola pri integraciji dijakov s posebnimi potrebami v srednje izobraževanje.

Poleg ekonomsko – podjetniškega znanja je dijakom vedno ponujala široko paleto obšolskih dejavnosti. Tradicijo nekaterih gojimo na šoli že več kot trideset let.

Ob prelomu tisočletja je šola dosegla svoj največji obseg in se začela spopadati z veliko dotrajanostjo  zgradbe in prostorsko stisko.

V  šolskem letu 2006/2007 so se začele uresničevati več desetletne sanje  o celoviti obnovi in nadgradnji šole ter izgradnji nove telovadnice. Ob veliki angažiranosti sodelavcev  takratnega Ministrstva za šolstvo in šport, ki je investicijo v celoti finančno podprlo, se je septembra 2006 začela celovita obnova, nadgradnja šole in izgradnja telovadnice. Šola je bila v času obnove 14 mesecev v celoti preseljena na začasno lokacijo, v zgradbo nekdanje davčne uprave v Cafovi ulici.  Novembra 2007 je  postala  ena najbolje opremljenih šol v Sloveniji,  z odličnimi pogoji za delo, po dolgih letih pa je bil dijakom omogočen tudi enoizmenski pouk.

Šola je po preselitvi nadaljevala svojo bogato tradicijo. Kot člani Konzorcija UNISVET in Konzorcija strokovnih gimnazij smo aktivno  sodelovali pri prenovi programa Ekonomski tehnik in pri posodabljanju strokovnih gimnazij. Z aktivnim delom, novimi pristopi, uporabo moderne tehnologije  ter  s številnimi obšolskimi  dejavnostmi smo dijakom omogočali spodbuden in kakovosten učno-vzgojni proces. Pri tem smo se in se še vedno tesno povezujemo z različnimi podjetji,  inštitucijami, bankami, zavarovalnicami, da bi dijakom omogočali dostop do uporabnega znanja. Tako program ekonomska gimnazija kot ekonomskih tehnik smo preko programa Erasmus+ obogatili z možnostjo opravljanja delovne prakse v tujini.

Učni proces bogatimo  z uvajanjem novosti, pri čemer pomagata tudi Zavod RS za šolstvo in  Center RS za poklicno izobraževanje.  

Svetovna gospodarska kriza tudi slovenskemu gospodarstvu in slovenskim ekonomskim šolam ni prizanesla. Stisko pa so okrepili še neugodni demografski trendi.

Kljub prenovljenemu programu ekonomski tehnik in posodobljeni ekonomski gimnaziji, dobremu delu, pripadnosti in ustvarjalnosti zaposlenih in dijakov se v zadnjih letih soočamo s težavami zaradi zmanjšanega vpisa.

Prepričani smo, da se bo z okrevanjem gospodarstva, gospodarsko rastjo  in z novim družbenim ozaveščanjem pokazalo, da so kadri z ekonomsko-podjetniškim znanjem in kompetencami  nepogrešljiv del vseh uspešnih poslovnih okolij in vsake družbe. Ne nazadnje ne gre spregledati, da je v trenutnem sistemu  ekonomski tehnik  zaposljiv na več kot 150 področjih  v gospodarstvu in negospodarstvu.

Zato verjamemo, da  bo Srednje ekonomska šola Maribor s svojim učno-vzgojnim procesom in bogatimi obšolskim dejavnostmi tudi v prihodnje pomembno prispevala slovenski družbi in upamo, da bomo lahko ime šole ob devetdesetletnici še dopolnili s prepoznavnostjo programa ekonomska gimnazija tudi v imenu šole.

Številne generacije mladih, ki so vstopale v ta prostor, so se zavedale, da tukaj modrost podaja roko mladosti; dovoljeno ti je rasti, spraševati, biti svoboden. Odprli smo vrata, a pot so morale izbrati same.

Vsem, ki so v devetih desetletjih kakorkoli soustvarjali življenje in delo Srednje ekonomske šole Maribor,  v njo prihajali po znanje ali vanjo  prinašali znanje in navdih … iskreno hvala.