Domov - > eŠR ->

V tebi je več, kot si misliš

25.1.2017, avtor: Jera Oražem / rubrika: utrip

V četrtek, 19. 1. 2017, je na Osnovni šoli Orehek Kranj potekala prireditevz naslovom »V tebi je več, kot si misliš«; na njej so podelili bronasta in srebrna MEPI priznanja. To je bil prvi v nizu dogodkov ob letošnjem praznovanju 20. obletnice Mednarodnega priznanja za mlade v Sloveniji.

Dogodek je pripravila Osnovna šola Orehek Kranj v sodelovanju z Zavodom MEPI, Mestno občino Kranj, Društvom prejemnikov zlatih priznanj MEPI in kranjskimi ter enim preddvorskim izvajalcem programa. Dogodka so se poleg ravnateljev šol, katerih učenci so prejeli priznanja, udeležili tu podžupan Mestne občine Kranj g. Boris Vehovec, direktorica Zavoda MEPI ga. Andreja Anžur Černič in predstojnica Zavoda za šolstvo v Kranju, ga. Lucija Rakovec. Vse zbrane sta nagovorila ravnateljica OŠ Orehek Kranj Ivka Sodnik in podžupan Boris Vehovec. Skoraj 60 mladim iz petih izvajalskih organizacij sta na lokalnem nivoju podelila bronasta (27) in srebrna (30) MEPI priznanja direktorica Zavoda Mepi Andreja Anžur Černič in kranjski podžupan Boris Vehovec. Mladi so prihajali iz OŠ Orehek Kranj, OŠ Matija Valjavca Preddvor, Šolskega centra Kranj, Gimnazije Franceta Prešerna in Gimnazije Kranj. Dobrodošlico smo izrekli tudi novopridruženi izvajalski instituciji v Kranju, OŠ Stražišče. 

Program, ki so si ga ogledali obiskovalci, je bil sestavljen iz energičnih točk mladinskega pevskega zbora OŠ Orehek Kranj in branja dnevniških zapisov prejemnikov priznanj, ob katerih so navzoči iz prve roke lahko začutili, kaj MEPI predstavlja mladim (premagovanje ovir in strahov, doseganje svojih ciljev, pomen timskega dela, uživanje v naravi, skrb za fizično aktivnost, vračanje nazaj skupnosti preko prostovoljnega dela, osebnostna rast itd.).

Prireditev smo zaokrožili ob sproščenem klepetu in sladkanju z dobrotami, ki so jih spekle pridne roke zvezd večera – prejemnikov priznanj.

Več o programu MEPI

Program MEPI je  od leta 1956 katalizator za mlade, ki jih spodbuja, da dajo vse od sebe pri čemer ima vsaka mlada oseba v času svoje MEPI poti/potovanja ves čas vajeti v svojih rokah: prepozna in razvija svoje talente; postavlja si osebne cilje in izzive; premika meje lastnih zmožnosti in sposobnosti; pridobiva pomembne izkušnje, ki oblikujejo njegovo prihodnost.

 MEPI mednarodno priznanje za mlade

Mednarodno priznanje za mlade, krajše MEPI, je svetovni mladinski program osebnega razvoja najvišje kakovosti in širokega dosega. Namenjen je mladim med 14. in 25. letom starosti. Izhaja iz predpostavke, da mora mladostniku udeležba predstavljati osebni izziv in nikakor ni le program za aktivno preživljanje prostega časa. Razvija psihološki, fizični in čustveni razvoj posameznika in tako mlade spodbuja k vsestranskemu razvoju v aktivne, odgovorne in zadovoljne ljudi, pripravljene na izzive življenja. MEPI je mednarodna različica britanskega The Duke of Edinburgh’s Award (Priznanje vojvode Edinburškega), ki ga je ustanovil princ Philip, mož britanske kraljice Elizabete II., v sodelovanju z nemškim pedagogom Kurtom Hahnom. Mladim pomaga, da razvijejo pozitivno samopodobo in da svoje sposobnosti uporabijo za dobro skupnosti. Uspešnost programa in njegova prilagodljivost se nedvomno kažeta skozi dejstvo, da je MEPI prisoten v že več kot 140 državah po vsem svetu.

Program mlade spodbuja k ustvarjalnemu in ciljno naravnanemu preživljanju prostega časa, katerega način koriščenja močno vpliva na to, kako si bo posameznik ustvaril svoj socialno-psihološki profil. Program je priznan na mednarodni ravni, pridobiva pa tudi na prepoznavnosti na nacionalni ravni; v tujini uživa velik ugled tudi med delodajalci, saj kaže, da je mlada oseba pripravljena sprejemati izzive, vztrajati in dosegati rezultate na različnih področjih.

 Kaj obsega MEPI

Program sestoji iz treh težavnostnih stopenj: bronasta, srebrna in zlata in štirih obveznih področij: prostovoljno delo, veščine, rekreativni šport in odprava. Na zlati stopnji sledi še dodatna zahteva – projekt neznani prijatelj.

Udeleženec izbere aktivnost na vsakem izmed štirih področjih na posamezni stopnji. Program ni tekmovalen, ampak vsak posameznik dosega svoje zastavljene cilje. Ključno pri postavljanju in doseganju ciljev je sodelovanje posameznika z usposobljenim mentorjem, ki udeleženca strokovno in s posluhom za njegove potrebe, varno usmerja k izbranemu cilju. Mentor mladostniku zagotavlja uravnoteženost izbranih aktivnosti, realnost osebnih ciljev in skladnost z mednarodnimi zahtevami programa. Udeleženec si cilje postavlja glede na lastne sposobnosti, prednostne naloge in starost.

Posamezna dejavnost se zapisuje v t. i. Indeks dosežkov, ki ga mladostnik lahko uporabi kot referenco pri nadaljnjem šolanju oz. pri iskanju zaposlitve.

Ob izpolnitvi osebnega programa pridobi priznanje in značko za svoj angažma in pomenljive dosežke.

 Več o programu si lahko preberete na www.mepi.si ali na www.intaward.org.

 MEPI v Kranju

Začetki razvoj progama MEPI v Kranju segajo v leto 2014/05. Takratni Tehniški Šolski center Kranj je bil ena izmed 7 šol, ki je začela z izvajanjem programa v Kranju oz. v Sloveniji. V šolskem letu 2004/5 v program vstopilo 10 udeležencev. V 10 letih obstoja progama MEPI v Mestni Občini Kranj je v programu sodelovalo več kot 1500 udeležencev v starosti med 14 in 20 leti. Priznanje je doseglo preko 800 mladih Kranjčanov. 

V letu 2017 je v Kranju v program MEPI vključenih nad 200 mladostnikov. Plus več kot 300 mladih iz Kranja bo tekom leta vključenih v posamezne aktivnosti projekta (delavnice, predstavitve, konference za mlade ipd.)

Na šolah se večinoma ve, kaj je MEPI in kaj pomeni biti MEPIJEVEC, v lokalni skupnosti pa je manj kot tretjina vprašanih že kdaj slišala za ta program.

Veliki izzivi se kažejo v informiranju organizacij v lokalni skupnosti, v okviru katerih mladi opravljajo posamezne aktivnosti. Vsaka aktivnost, ki jo tržišče ponuja in jo mladostnik opravi, nikakor ne more avtomatično šteti za MEPI.

Način dela z mladostnikom in predpisani mednarodni standardi Programa so tisti, ki pogojujejo ustreznost posamezne aktivnosti, da je avtorizirana kot uspešno opravljen element programa MEPI. 

Program MEPI zasleduje sistematično osebnostno oz. formativno spremljanje mladostnika za kar pa je potrebno ljudi, ki delajo z mladimi opolnomočiti.

Ključ za dobro delovanje programa MEPI je v povezanosti lokalne skupnosti, izvajalskih institucij, mladih in različnih NVO. MEPI ima velik potencial kot enkraten povezovalni element v kranjski lokalni skupnosti. MEPI je program in ne članska organizacija in uspešno povezuje razne deležnike v MOK.

Na takšnih temeljih je dozorela ideja, da se znotraj MOK ustanovi Lokalni urad MEPI Kranj, in sicer sklopuDruštva Prejemnikov zlatega priznanja MEPI.

Pobude za Lokalni urad MEPI Kranj prihajajo s strani kranjskih lokalnih MEPI izvajalcev in se kažejo kot posledica - posledica dobrega in zavzetega delovanja izvajalskih institucij MEPI, ki so na področju programa MEPI postale suverene in stabilne. Vsaka MEPI izvajalska organizacija ima izdelan mentorski model dela z mladimi in vzpostavljeno dinamiko srečanj in projektnih aktivnosti na področju pustolovskih odprav.

Izzive vidimo predvsem v prostovoljnosti tega delovanja, ki prinaša seveda večje napore in prizadevanja in daljši rok implementacije. Določene napore bomo zato usmerili tudi v pridobivanje financiranja delovanja tega urada.

Društvo prejemnikov zlatega priznanja MEPI je v postopku pridobitve licence za Lokalni urad MEPI Kranj. Pogodba je v podpisu in v začetku marca 2017 je predvidena svečana podelitev licence.