Domov - > eŠR ->

Obeta se karierni vikend

27.1.2017, avtor: Gregor Deleja / rubrika: aktualno

Hitro spreminjajoči se svet in vznemirljiv čas mlade postavlja pred svojevrstne izzive, pogosto pa v njih vzbuja tudi tesnobne misli o popolnoma nejasni prihodnosti. Življenjske odločitve, ki bi jih morali mladostniki sprejemati avtonomno in z vso odgovornostjo, večkrat namesto njih sprejema okolica oz. se ravnajo po specifičnih generacijskih trendih, ki jih narekujejo drugi, šolski sistem pa je (pre)poln formalnih vsebin in omejen z aktualnimi vpisnimi postopki o katerih večinoma odloča zgolj učni uspeh. To vsebinsko izhodišče je vodilo Društvo GCC, ki povezuje nekdanje dijake Gimnazije Celje - Center (GCC) pri oblikovanju novega projekta namenjenega tretje- in četrtošolcem  GCC s katerim želijo formalne vsebine učnih načrtov in šolskih projektov, dopolniti še s konkretizacijo tega, kaj kariera je in kaj osebni in profesionalni cilji, ki so sestavni del karierne poti vsakega posameznika. Karierni vikend bo potekal na GCC od 3. do 5. februarja 2017.

 Srečanje se bo začelo v petek, 3. 2., ob 17. uri na GCC z okroglo mizo z nekdanjimi dijaki GCC. Osrednji drugi dan bo s sodelavci oblikoval asist. dr. Rok Stritar z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, ki bo mlade popeljal »izven cone udobja« in na jim predstavil cilje kot projekte, ki nujno potrebujejo lastni angažma. Teme tega dneva bodo tudi motivacijska pisma in življenjepisi, pomen neformalnih znanj za karierni razvoj, kadrovski razgovor, ki se bodo zaključile v nedeljo, 5. 2., ko je na programu še spoznavanje pomena javne podobe posameznika in socialnih mrež.

Na GCC sicer že od začetka šolskega leta deluje tudi karierni klub, ki ga na šoli izvajajo v sodelovanju z Zavodom Nefiks, zelo tesno pa se s tem področjem povezujeta  še dve obšolski dejavnosti na GCC - program Mednarodno priznanje za mlade (MEPI), ki je na šoli zaživel pred dvema letoma, ter  podjetniški krožek GCCStartUp, ki bo od 17. do 19. 2. na šoli gostil tudi Ustvarjalnikov podjetniški vikend z dijaki iz cele Slovenije. Projekt GCC karierni vikend je podprla Dijaška organizacija Slovenije.

pod sliko: Karierni vikend na GCC (arhiv GCC)