Domov - > eŠR ->

O predlogu Zakona o športu

3.2.2017, avtor: (soj mizš) / rubrika: aktualno

Ministrica dr. Makovec Brenčič se je danes na ministrstvu srečala z nekdanjimi vrhunskimi športniki, Bojanom Križajem, Brigito Bukovec, Iztokom Čopom, Alenko Dovžan, Rožletom Prezljem in Petro Robnik. Pogovarjali so se o predlogu Zakona o športu, ki prinaša pomembne sistemske pridobitve tudi za vrhunske športnike. Strinjali so se, da je predlog Zakona o športu korak v pravo smer in da služi javnemu interesu. Med drugim je ministrica še posebej poudarila pomen ustrezne  in pravočasne vzgoje mladih športnikov za dvojno kariero, čemur tudi predlog zakona namenja pomembno pozornost.

V samem procesu nastajanja predloga Zakona o športu so nekdanji vrhunski športniki podali kar nekaj predlogov, ki jih je ministrstvo vključilo v sam predlog zakona. Ministrica in nekdanji vrhunski športniki bodo tudi naprej sodelovali pri iskanju dobrih rešitev za slovenski šport.

Prejemnikom olimpijskih kolajn ali kolajn s svetovnih prvenstev bo predlog novega Zakona o športu omogočal dvojno kariero s povračilom stroškov za pridobitev izobrazbe in socialno varnost s pravico do izjemne pokojnine. Vsem nekdanjim vrhunskim športnikom, ki si bodo pridobili osnovno strokovno usposobljenost, pa predlog novega zakona omogoča opravljanje strokovnega dela v športu z vsemi kompetencami v svoji športni panogi. Na srečanju so spregovorili tudi o posebnostih dela v športu (zaposlitev športnikov in strokovnih delavcev v športu) ter izmenjali mnenja o rešitvah, ki jih prinaša zakon. Športniki so rešitve podprli, saj po njihovem mnenju zagotavlja zadostno stopnjo fleksibilnosti dela.

Država že zdaj spodbuja dvojno kariero nekdanjih vrhunskih športnikov z razpisom »Razvoj kadrov v športu«, ki je v obdobju 2014-2015 omogočil pridobitev izobrazbe ali najvišje strokovne usposobljenosti štirim nekdanjim vrhunskim športnikom, v obdobju 2016-2022 pa še nadaljnjim 25. Ministrstvo želi zagotoviti tudi, da bi lahko športniki že med aktivnim ukvarjanjem s športom skrbeli za kariero po športni upokojitvi, zato predlog novega zakona o športu prinaša pravice tudi za aktivne športnike, ki bodo upravičeni do prilagoditve šolskih in študijskih obveznosti.

Poleg tega predlog zakona določa pravno podlago za zaposlovanje vrhunskih športnikov v javnem sektorju, ureja področje prestopov športnikov, ki morajo biti za vse otroke do 15. leta in amaterske športnike brezplačni. Predlog zakona uvaja institucijo varuha športnikovih pravic in mu določa pristojnosti in dolžnosti. Varuh športnikovih pravic bo obravnaval pritožbe, pripombe, predloge in pobude deležnikov v športu in skrbel za uresničevanje pravic športnikov.