Domov - > eŠR ->

Nevzdržno

15.2.2017, avtor: (sm) / rubrika: aktualno

SVIZ kot reprezentativni sindikat na področju kulture poziva ministra za kulturo, naj v okviru svojih pristojnosti poseže v dogajanje in poskrbi za ureditev stanja v naši najuglednejši glasbeni ustanovi. 

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) podpira odločitev in spoštljivo gesto Stavkovnega odbora orkestra Slovenske filharmonije (SF), ki je šefu dirigentu Urošu Lajovicu predlagal, da z njim odigrajo še zadnji predvideni abonmajski koncert 30. in 31. marca in se na ta način sporazumno in dostojno razidejo. Stavkovni odbor se je 10. februarja letos – po sklepu orkestra SF – in ob navzočnosti Andreja Petrača, predsednika strokovnega sveta SF, sestal z dirigentom Lajovicem in mu predstavil ponudbo orkestra.
Dirigent navedene ponudbe ni sprejel in je izrazil željo, da se sestane z orkestrom in mu predstavi svoje predloge. Do sestanka je prišlo v ponedeljek, 13. februarja. Uroš Lajovic je orkestru sporočil, da želi dirigirati vse svoje predvidene koncerte do konca sezone in celo nadaljevati sodelovanje z orkestrom v naslednji sezoni! Slovenski filharmoniki so njegov predlog z veliko večino zavrnili.

Po ponedeljkovem sestanku je orkester potrdil, da prej omenjena ponudba maestru Lajovicu še vedno velja, a hkrati sklenil, da bo glasoval o obnovitvi stavke, ki bo izpeljana od 27. do 31. marca, če do konca tega meseca ne bo sklenjen pisni dogovor o razrešitvi krize v Slovenski filharmoniji. Razmere, ko direktor Slovenske filharmonije Damjan Damjanovič z orkestrom sploh ne komunicira, »šef dirigent« pa trmasto vztraja, da bo kljub izgubi zaupanja v orkestru le-tega vodil še naprej, so popolnoma nevzdržne, ker onemogočajo normalno delovanje SF, vrhunsko poustvarjanje, h kateremu so člani orkestra zavezani skladno z aktom o ustanovitvi SF, in ustvarjalnost, ki je predpogoj za izvrševanje te njihove obveznosti, pravice ter ne nazadnje tudi odgovornosti.

Vsled navedenemu SVIZ kot reprezentativni sindikat na področju kulture, v katerega je včlanjen pomemben del zaposlenih v SF, poziva ministra za kulturo Antona Peršaka, da v okviru pristojnosti, ki jih ima, poseže v dogajanje tako, da se bodo razmere v naši najuglednejši glasbeni ustanovi končno uredile. SVIZ znova poudarja, da je do stavke prišlo povsem na koncu, ko so bile izčrpane vse ostale konstruktivnejše možnosti in se je vsakič znova pokazalo, da direktor Damjanovič ne le da ni pripravljen ali ni zmožen ustrezno urejati nastalih trenj, temveč je jedro težav prav on sam in med drugim onemogoča tudi izvrševanje 3. člena akta o ustanovitvi SF (vrhunskost). Orkester SF oziroma njegovi člani ne bodo dopustili, da se Slovenska filharmonija zaradi interesov posameznikov in v nasprotju z javno koristjo ter ob hkratnem ob poseganju v ekonomski in socialni položaj članov orkestra izgubi v povprečju ali celo propade.