Domov - > eŠR ->

Kulturni bazar

15.3.2017, avtor: Ana Petrovčič / rubrika: aktualno

Kulturni bazar (KB) bo v četrtek, 30. marca 2017, že devetič potekal v Cankarjevem domu. Organizatorji dogodka so: Ministrstvo za kulturo, Ministrstvoza izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo – s partnerji: Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom za okolje in prostor, CMEPIUS in Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO ter izvršnim producentom Cankarjevim domom.

na današnjem srečanju z novinarji so program, novosti in vizijo projekta predstavili Barbara Rogelj, vodja kulturnovzgojnega in humanističnega programa CD, Nataša Bucik, članica programskega odbora Kulturnega bazarja in nacionalna koordinatorica kulturno-umetnostne vzgoje na Ministrstvu za kulturo, Nada Požar Matijašič, članica programskega odbora Kulturnega bazarja in nacionalna koordinatorica kulturno-umetnostne vzgoje na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Lucija Kuntarič, učiteljica na Osnovni šoli Šentjernej, in Peter Kus, skladatelj, lutkovni režiser, izdelovalec instrumentov in pedagog ter Ana Petrovčič, vodja projekta.

Enodnevna prireditev Kulturni bazar je namenjena strokovnim delavcem z različnih področij (vzgoje in izobraževanja, kulture, kmetijstva in prehrane, zdravstva, sociale, okolja in prostora, športa …) ter študentom različnih študijskih smeri (poteka kot strokovno usposabljanje), hkrati pa so vrata Cankarjevega doma ves dan, od 9. do 18. ure,odprta tudi širši javnosti – otrokom in mladim ter vsem, ki jih zanimata kultura in kulturno-umetnostna vzgoja.

Program strokovnega usposabljanja in Program za otroke, mladino in vse, ki vas zanima kultura,sta objavljena na spletni strani www.kulturnibazar.si, kjer najdete tudi več informacij o dogodku.Udeležba na KB je za vse obiskovalce brezplačna.

Poleg bogatega programa,ki bo potekal v vseh dvoranah in predavalnicah (več kot šestdeset dogodkov), bo pestro tudi dogajanje v vseh treh preddverjih Cankarjevega doma, kjer se bo na razstavnih prostorih predstavilo skoraj tristo kulturnih ustanov iz vse Slovenije (vsa slovenska gledališča, vsi muzeji in galerije, knjižnice, filmske in glasbene ustanove …) ter partnerji Kulturnega bazarja iz drugih resorjev.

Skrbno izbrane gledališke, glasbene, plesne in filmske predstave bodo dopolnjevale delavnice, strokovna predavanja in razprave. Osrednja tema Kulturnega bazarja 2017 bodo kreativnost, kreativno partnerstvo in kreativno povezovanje.

Cilj je predstaviti zanimive projekte in pobude kulturnih ustanov, ki lahko v sodelovanju z vrtci in šolami učni proces naredijo še bolj zanimiv in privlačen. Pri tem so ključne povezave za ustvarjanje prostora, v katerem se učitelji in ustvarjalci podprejo ter medsebojno navdihnejo.

Poleg prireditve projekt Kulturni bazar vključuje tudi spletni Katalog ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje,kjer se s ponudbo za otroke in mladino ter za vrtce, osnovne in srednje šole predstavijo kulturne ustanove iz vse Slovenije. Katalog je objavljen na spletni strani www.kulturnibazar.si, ki je zaživela kot pomembna informacijska točka za strokovne delavce v vrtcih in šolah pri načrtovanju kulturnovzgojnih dejavnosti.

 Več informacij o projektu na http://www.kulturnibazar.si/domov/