Domov - > eŠR ->

27. medobčinski otroški parlament 2017

23.3.2017, avtor: Mendi Kokot / rubrika: aktualno

Izsledke druženja in razmišljanja ter svoje predloge na tri izbrane teme v sklopu krovne teme letošnjega parlamenta »Otroci in načrtovanje prihodnosti« bodo predstavniki šolskih parlamentov prenesli na 27. nacionalni otroški parlament, ki bo zasedal aprila 2017 v Ljubljani.

Delo medobčinskega otroškega parlamenta v Kranju je 22. marca letos potekalo od 10. do 13. ure s krajšim uvodnim kulturnim programom učencev OŠ Stražišče in OŠ Orehek ter glasbeno izvedbo pesmi »Ne bodi kot drugi« avtorja Ferija Lainščka. Mlade je nagovoril tudi župan Boštjan Trilar, ki je poudaril, da se ob letošnji temi lahko tudi odrasli veliko naučimo o naših mladostnikih, predvsem o tem, kako to obdobje doživljajo, kaj jim predstavlja največje težave, ovire, izzive in kaj od nas potrebujejo. Le prisluhniti jim moramo znati. Za konec pa je izrekel misel, ki se je mladim še posebej vtisnila v spomin in so jo kot eno izmed sporočil prenesli tudi v poročila z delavnice o postavljanju ciljev: »Pomembno je ciljati na Luno. Četudi lahko zgrešiš, veš, da boš pristal med zvezdami.«

Na kranjskem otroškem parlamentu so v plenarnem delu v delovnih skupinah sodelovali povabljeni gostje, strokovnjaki z različnih področij, šolski svetovalni delavci pa so lahko pomagali z nasveti in pobudami rešiti ter poiskati možnosti za premagovanje problemov, s katerimi se srečujejo otroci in jih sami ne znajo ali ne zmorejo rešiti. Mladi so bili dobro pripravljeni in so v obliki delavnic razpravljali na tri izbrane teme: »Vsak posameznik je odgovoren zase in je kreator svoje prihodnosti«, »Kdo sem in kaj želim postati, kaj me na moji poti ovira in kaj mi je lahko v pomoč« in pa »Finančna pismenost«.

 Nekaj izraženih misli mladih na letošnjem medobčinskem parlamentu:

* »Ne obupaj – svet je tvoj … Ujemi svoje sanje, deli svoje znanje … Najdi svojo pot in z njo – SVET JE TVOJ!
* »Dobro si je postavljati cilje. Moraš imeti cilje, da si za te cilje prizadevaš in jih uresničuješ.«
* »Pogum je sposobnost, da premagaš strah. Ni pogumen tisti, ki ga ni strah, ampak tisti, ki strah premaga.«
* »Sami smo krojači svojega življenja. Naše odločitve pa vplivajo na našo usodo.«
* »Ljubezen premaga vse. In dobri odnosi. Če nekdo nekoga izsiljuje, zafrkava, pa ti kasneje prideš do njega,
      to človek začuti, da ni sam, in mu je lažje. Dobro je imeti prijatelje.«
* »Padci so del življenja. Del narave. Brez padcev ne bi poznali uspehov, brez joka ne bi poznali smeha, brez žalosti ne bi poznali sreče.«

O tem, kakšno prihodnosti si želijo, so zapisali:

* »Želimo si družino, redno službo … vsaj toliko dohodkov, da lahko shajaš,
    da se veseliš vsakega dneva in da ne čakaš samo na petek …«

* »Materialne stvari nas ne morejo nikoli osrečiti tako kot lepi odnosi. Vsaj na dolgi rok ne. Bolj so pomembne naše izkušnje, doživetja, znanje, ki ga imamo, širina, sposobnosti … ki si jih nabiramo na naši poti. In pa vpliv, ki ga imamo na ljudi okoli sebe.«

Ko so razmišljali, v kakšnem svetu želijo živeti, smo izvedeli:

* »Želimo si svet, kot so čisto okolje, enakovrednost spolov, da bi se pogovarjali »v živo«, da bi sprejeli drugačnost.«

 

O otroškem parlamentu:
To je program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblika demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu.

Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu.
Pomeni obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje védenja o človekovih in državljanskih pravicah. V otroškem parlamentu sodelujejo osnovnošolci,  ki so jim v šolah v pomoč ravnatelji, mentorji, učitelji, svetovalni delavci, zunaj šole pa sodelavci Zveze prijateljev mladine.

Organizator nacionalnega programa otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije. Nastal je na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenja, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost tako šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih.