Domov - > eŠR ->

Dan zemlje

20.4.2017, avtor: Tatjana Starič, vzgojiteljica / rubrika: utrip

22. aprila obeležujemo svetovni dan Zemlje. Za naš planet pa moramo skrbeti vse dni v letu z različnimi dejavnostmi. V vrtcu  že naše najmlajše učimo in jim privzgajamo skrb za našo zemljo in boljši jutri.

Planet zemlja je radoživa, morda enkratna in zato osamljena kapljica v vesolju. Rastline, živali, ptice, gozdovi, oceani, reke in livade – vse to, zaradi česar je naš svet tako raznolik, pa je, zaradi nas samih, v čedalje večji nevarnosti. Z izginjanjem raznovrstnega življenja lahko izginejo tudi stvari, ki so nam povsem samoumevne, na primer čista voda, svež zrak, dobra hrana. Ali si lahko zamislite življenje brez sprehodov po gozdu, petja ptic, in rastlin okrog nas?

V vrtcu že naše najmlajše učim,o kako je treba skrbeti za naš planet. Preko igre in različnih dejavnosti jih seznanjamo z na videz preprostimi stvarmi, vendar za ohranitev našega planeta zelo pomembnimi. Navajamo jih, kako ravnati s pitno vodo - zapiranje pip po umivanju, vode ne točimo, če je ne potrebujemo, rože in travo zalivamo z deževnico, ki jo zbiramo v zbiralniku itd. Tudi pravilno ravnanje z odpadki je pomembno. Da jih ločujemo, pospravljamo, da imamo urejeno in čisto okolje, da se odpadki reciklirajo, veliko pa v vrtcu izdelujemo iz eko odpadnega materiala. Kako pomembne so rastline in živali za naše okolje, kako pomembno je, da dežuje, da se menjavajo letni časi, kaj je za kateri letni čas značilno in še več.  Vse te dejavnosti izhajajo iz področja narave, katere načrtujemo iz kurikula in je poudarek na pridobivanju izkušenj z živimi bitji, naravnimi pojavi ter veselju v raziskovanju in odkrivanju. Otrok spoznava živali, rastline, predmete in pojave okrog sebe. Spoznava in spoštuje živa bitja, uživa z njimi ter se zanima za njihove življenjske pogoje.  Spoznava naravno okolje in se usmerja v aktivno delovanje za njegovo ohranitev. Spoznava obseg, raznolikost in lepoto narave tako, da je stik z njo običajen del njegovega življenja. Podobo okolja vključuje v vsakdanje življenje in skrbi za stvari v svojem okolju. Ima rad ter neguje rastline in živali, se veseli srečanja z njimi ter je do njih obziren.

Tako smo v Vrtcu Ivana Glinška Maribor,  v enoti Ribiška, vnaši skupini Školjke, smo aprila namenili veliko dejavnosti  spoznavanju in varovanju našega planeta.

Knjižni kotiček smo dopolnili z naravoslovnimi slikanicami o vodi, zraku, odpadkih, s primernimi otroškimi zgodbicami, katere smo prebirali in se ob njih pogovarjali, razlagali, spraševali in odgovarjali. Seznanili smo se tudi z globusom in izrezovali iz različnih revij sličice o zemlji ter izdelali plakat. Na računalniku smo si ogledovali še druge planete, osončje, morja, gore, reke in doline, mesta pragozdove, puščave, vremenske pojave itd. Veliko smo hodili na sprehode in opazovali naše okolje, vsak dan smo opazovali vreme in se o tem pogovarjali. Pogovarjali smo se tudi o tem, kako moramo skrbeti za lepše in čisto okolje in smo v ta namen v vrtcu izvedli delovno akcijo. Urejali in počistili smo naše igrišče, uredili gredice, posadili rože, uredili zeliščno gredico, grabljali suho travo in listje, smeti odnesli v zaboj za smeti, suho travo in listje pa v zaboj za biološke odpadke. Otroci so pri delu zelo uživali in pomagali po njihovih najboljših močeh. Ob različni dejavnostih v igralnici pa smo poslušali eko himno: Mi imamo radi Maribor.

Dogovorili smo se, da si bomo sami izdelali planet Zemljo. Napihnili smo zelo velik balon in ga dva dni kaširali. Upodobili smo tudi gore in doline. Nato smo balon pobarvali modro, zeleno in rjavo. Barve uprizarjajo morje, gore in zelene površine. Obesili smo ga pod strop v naši igralnici in ga ponosno opazovali. Obljubili smo si, da bomo vedno skrbeli za naš planet, da bomo lahko lepo živeli.

Cilji iz kurikula, ki smo jih uresničevali pri dejavnostih iz prednostnega  področja narave:

-          Otrok si starosti ustrezno oblikuje predstavo o planetu Zemlja.

-          Odkriva in spoznava pojave na nebu ter vremenske pojave.

-          Spoznava gibanje teles po zraku, vodi in kopnem.

-          Odkriva in spoznava vodo v različnih pojavih oblikah, spoznava izhlapevanje tekočin, taljenje snega in ledu ter zmrzovanje vode.

-          Razlikuje pijače in pitno vodo od ostalih tekočin.

-          Odkriva lastnosti zraka.

-          Razvija predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnosti predelave.

-          Odkriva, spoznava in primerja živa bitja.

Vsa ostala področja s cilji so se prepletala vmes, da so bile dejavnosti uravnotežene. S tem smo uresničevali tudi načelo: Načelo uravnoteženosti se nujno dopolnjuje z načelom izbire in drugačnosti – kurikulum oz. vzgojitelji morajo zagotavljati aktivnosti z vseh področij dejavnosti in spodbujati vse vidike otrokovega razvoja, hkrati pa tudi aktivno spodbujati in odpirati široko polje pravice do izbire in drugačnosti ter možnosti za poglobljen razvoj določenega vidika oz. področja.

Tisti, ki opazuje lepoto Zemlje, najde zaloge moči, ki bodo zdržale, dokler bo trajalo življenje. Koliko simbolične pa tudi prave lepote je v seljenju ptic, v plimi in oseki bibavice, v zvitih popkih, pripravljenih na pomlad. Nekaj neskončno zdravilnega je v ponavljajočih se pripevih narave – zagotovilo, da po noči pride zora, po dežju sonce in po zimi pomlad.                                                                                   

                                                            (Rachel Carson: Občutek čudežnosti)                           

Viri: - Kurikulum, 1999

        -   www.energap.si/uploads/22_april_3.pdf 

                                                                                

Vrtec Ivana Glinška, Maribor, Enota Ribiška