Domov - > eŠR ->

Za odprtost in širino

3.5.2017, avtor: (info mizš) / rubrika: aktualno

Objavljen je javni razpis za spodbujanje mobilnosti slovenskih visokošolskih učiteljev

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport si prizadevamo okrepiti odprtost slovenskega visokošolskega prostora v mednarodno okolje. V ta namen smo pripravili javni razpis »Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018«, ki je bil 28. aprila objavljen v Uradnem listu RS:http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1535

S sredstvi iz razpisa se bodo visokošolski učitelji lahko od najmanj treh do največ šestih mesecev pedagoško in strokovno izpopolnjevali na tujih visokošolskih institucijah. Aktivno udejstvovanje in sodelovanje slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v mednarodnem akademskem okolju vodi k razvoju kakovostnega in mednarodno primerljivega visokošolskega sistema. Obenem pripomore k posodobitvam pedagoškega procesa ter posredno k izboljšanju kompetenc študentov in s tem k boljši zaposljivosti diplomantov. Prav tako ima pozitivne učinke na prepoznavnost slovenskega visokošolskega prostora v mednarodnem okolju ter na večje povezovanje slovenskih visokošolskih kadrov in institucij z mednarodnim okoljem.

Sredstva za javni razpis v višini največ do 1.821.648,98 EUR delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Za zahodno kohezijsko regijo je namenjenih največ do 1.220.504,82 EUR, za vzhodno kohezijsko regijo pa največ do 601.144,16 EUR. Rok za oddajo vlog je do 5. junija 2017 do 13. ure.

Sektor za visoko šolstvo pripravlja za morebitne prijavitelje na razpis tudi informativni dan. Ta bo v sredo, 17. maja 2017,  ob 10. uri, v sejni sobi 504 na MIZŠ (Kotnikova 38) v Ljubljani.