Domov - > eŠR ->

Za podporo otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami

12.5.2017, avtor: (soj mizš) / rubrika: aktualno

SPOROČILO ZA JAVNOST 

Objavljen je javni razpis »Celostna obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih« 

Danes smo objavili javni razpis »Celostna obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih«, ki smo ga pripravili v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.   

Namen javnega razpisa je vzpostavitev strokovnih centrov za podporo otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, da otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ob ustrezni pomoči in podpori v skupnosti čim dlje ostanejo v svojem lokalnem okolju in da se del tistih, ki so zdaj v institucijah, čim prej vrne v lokalno okolje oziroma skupnost. Pri tem bo nujno povezovanje z drugimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi, centri za socialno delo in z družino otroka ali mladostnika.

S projektom bomo v Sloveniji preizkusili nove metode in oblike dela, ki bodo po eni strani zagotavljale čimprejšnjo vrnitev otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami iz institucije v domače okolje, v samostojno življenje ali, če to zaradi različnih družinskih razmer ali otrokovih oz. mladostnikovih težav ni mogoče, v eno izmed stanovanjskih skupin, ki delujejo v okviru vzgojnega zavoda, vendar kot samostojna stanovanjska enota na drugi lokaciji. Po drugi strani bomo vzgojne zavode spodbudili k preventivnemu delovanju, da bi bilo v bodoče namestitev čim manj. 
Rok za prijave na razpis je 5. 6. 2017. Na razpis se lahko prijavijo vzgojni zavodi, ki izvajajo Vzgojni program skladno z Sklepom o vzgojnem programu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 12/08).  Prijavitelj lahko k sodelovanju pozove tudi konzorcijske partnerje, ki bodo aktivnosti izvajali znotraj iste kohezijske regije kot prijavitelj (oblikujejo konzorcij in sklenejo konzorcijsko pogodbo).
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 2.782.500,00 €.
Besedilo razpisa in podrobne informacije so na voljo na naši spletni strani: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1537