Domov - > eŠR ->

Staršem prvošolčkov ne bo treba doplačevati učnega gradiva

22.5.2017, avtor: (info mizš) / rubrika: aktualno

SPOROČILO ZA JAVNOST

Staršem prvošolčkov ne bo treba doplačevati učnega gradiva

Trajen in vzdržen model učbeniške politike temelji na vnaprej začrtanem in stabilnem financiranju učbeniških skladov. V preteklih letih učbeniške politike ni bilo, učbeniški skladi so bili zelo različno financirani, sredstva so bila bistveno nižja, šole so stanje reševale »ad hoc«, obnova učbeniških skladov se marsikje sploh ni izvajala.

Z namenom, da bi zagotovili kakovostno in razvojno naravnano politiko učbeniških skladov, smo pripravili trajen in vzdržen model, je na današnji novinarski konferenci pojasnila ministrica dr. Maja Makovec Brenčič in izpostavila ključne poudarke:

-        šole bodo avtonomno razpolagale s prejetimi sredstvi (preračunanimi glede na število učenk in učencev);

-        šole so odgovorne za zagotavljanje veljavnosti učbenikov in načrtovanje dolgoročne učbeniške politike;

-        razporejanje sredstev oz. nakup učbenikov je v avtonomiji šol, z zahtevo, da se za učence 1. razreda nakupi kakovostna učna gradiva (učbeniki, delovni učbeniki in delovni zvezki), ki bodo zadostila učnemu procesu in zagotavljanju učnih ciljev;

-        staršem prvošolčkov ne bo treba doplačevati učnih gradiv (interpretacije založnikov o subvencijah s strani staršev so napačne);

-   ��    ni plačevanja izposojevalnin.  

Gradivo z današnje novinarske konference ter povezava do videoposnetka je objavljeno na naši spletni strani na naslovu: http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/55/10070/