Domov - > eŠR ->

Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih

19.6.2017, avtor: soj mizš / rubrika: aktualno

Ukrep prinaša 200 novih delnih zaposlitev mladim brezposelnim, starim do 29 let, s katerimi se na področju vzgoje in izobraževanja odzivamo na potrebe vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju dela z otroki s posebnimi potrebami. Gre za zaposlitev, ki brezposelnim s končano najmanj srednjo splošno in strokovno izobrazbo prinaša možnost za zaposlitev in pridobivanje znanj in kompetenc pri delu z otroki s posebnimi potrebami. S pridobljenim znanjem in kompetencami se bo mladim povečala njihova možnost zaposlitve. Zaposlitve bodo v šolskem letu 2017/18, vrednost razpisa je 1.620.000,00 EUR.

Z ukrepom bomo pridobili pomembne izkušnje za sistemsko ureditev tega dela pomoči. Asistent za delo z otroki s posebnimi bo lahko v okviru projekta vključen v vzgojno-izobraževalno delo, vendar ne kot strokovni delavec, temveč kot nekdo, ki bo prisoten v razredu oziroma skupini, in bo po navodilih strokovnega delavca pomagal otroku s posebnimi potrebami tako, da mu bo pomagal slediti pouku, ga spodbujal in nudil pomoč pri zapisovanju učne snovi. Njegova vloga bo povezovalna, lahko bo otrokov zaupnik. Po navodilih strokovne skupine bo pomagal pri uporabi didaktičnih pripomočkov in podobno. Naloge asistenta bo, glede na potrebe posameznega otroka, podrobneje opredelila strokovna skupina prijavitelja (vrtec, šola).

Na razpis se lahko prijavijo javni vrtci oz. vrtci s koncesijo, osnovne šole, srednje šole, šole s prilagojenim programom oz. zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Rok za prijave na razpis je 10. julij 2017. Razpisno dokumentacijo in več informacij o razpisu najdete na naši spletni strani na naslovu: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1551