Domov - > eŠR ->

Za odpravo plačnih anomalij in novo vrednotenje delovnega mesta pomočnik/ca vzgojitelja/ice

20.6.2017, avtor: (soj mizš) / rubrika: aktualno

Ljubljana, 20. junij 2017 - MIZŠ za odpravo plačnih anomalij in novo vrednotenje delovnega mesta pomočnik/ca vzgojitelja/ice

Delovno mesto pomočnika/ce vzgojitelja/ice je prenizko vrednoteno, česar se na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dobro zavedamo. Zato smo se zavzeli za odpravo anomalij v sistemu plač javnega sektorja, ki so posledica dogovora iz leta 2009. Septembra lani smo pripravili predlog za spremembo vrednotenja delovnega mesta pomočnika/ce vzgojitelja/ice.

Skupaj s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo Vladi RS predlagali začetek pogajanj o oblikovanju novega delovnega mesta "vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja". Dela pomočnika vzgojitelja so se namreč v zadnjem desetletju spremenila, so kompleksnejša in vključujejo tudi naloge, povezane z izvajanjem kurikula (vzgojno – izobraževalni program), ne zgolj varstva otrok. Novo delovno mesto "vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja" smo že vključili v predlog novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki je v parlamentarnem postopku, in predlog novele Zakona o vrtcih, ki bo v kratkem predložena v obravnavo na seji vlade.

Na ministrstvu se v celoti držimo dogovorov o odpravi plačnih anomalij pomočnic vzgojiteljic. Vlada je sprejela izhodišča za pogajanja za spremembo Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji ter za sklenitev Dogovora o ustreznejšem vrednotenju in poimenovanju dela pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic in vzgojiteljev.
 
Delovno mesto pomočnika/ce vzgojitelja/ice sicer ni edino delovno mesto, za katerega na ministrstvu predlagamo odpravo plačnih anomalij. Tako smo predlagali odpravo anomalij tudi za nekatera druga delovna mesta v plačnih skupinah B, D in J. Na sestankih medresorske delovne skupine je bilo doseženo soglasje, da se delovno mesto pomočnika vzgojitelja uvrsti višje, prav tako pa tudi nekatera druga delovna mesta, za katera je bilo že leta 2009 ugotovljeno neustrezno vrednotenje. Med drugim iščemo rešitve za odpravo anomalij za delovna mesta ravnateljev in direktorjev, ki izhajajo že iz leta 2006.
Vlada je na podlagi dogovora s sindikati za reševanje anomalij v plačnem sistemu namenila 70 milijonov evrov. Pogajanja med obema pogajalskima skupinama intenzivno potekajo, obe pogajalski skupini se tedensko srečujeta, zato je veliko delovnih mest že usklajenih. Za delovno mesto pomočnic vzgojiteljic je vlada predlagala povečanje plačnega razreda iz 19. v 21. plačni razred.