Domov - > eŠR ->

Med odpadki

22.6.2017, avtor: Barbara Borštnar / rubrika: utrip

Ljudje ustvarimo veliko odpadkov, za katere je potrebno poskrbeti. Odgovorno ravnanje z odpadki je eden ključnih dejavnikov varovanja in ohranjanja okolja. Že najmlajši učenci znajo opazovati svet okrog sebe in spoznavajo, kako lahko vsak posameznik prispeva k  varovanju in ohranjanju okolja. Prav je, da se z njimi o tem veliko pogovarjamo in jih spodbujamo k aktivnostim, s katerimi bomo vplivali na njihovo razmišljanje o ločevanju odpadkov.

Naši učenci že vrsto let prinašajo v šolo odpadne tonerje in kartuše, baterije, plastične pokrovčke in odpadni papir. V učilnicah so posode za ločeno zbiranje papirja, embalaže, bioloških in mešanih odpadkov. Dolgoročni cilj  je, da bi ločevanje in pravilno odlaganje odpadkov postalo rutina ne samo na šoli, ampak na njihovem vsakem koraku.

Da bi jih še bolj ozavestili o pomenu ustreznega in odgovornega ravnanja z odpadki, smo prvošolce in sedmošolce odpeljali na ogled regijskega centra za ravnanje z odpadki Zasavje CEROZ, ki se nahaja v kraju Unično v Hrastniku. Seveda so se na ogled, ki je potekal v dveh skupinah, pripravili že v razredu. V eni skupini so se učenci pogovarjali z delavci v centru, reševali naloge in uganke v povezavi z ravnanjem z odpadki.  Druga skupina si je ogledala postopek sortiranja, ob tem so jim delavci predstavili svoje delo. Ogledali so si tudi kompostarno.

Po prihodu v šolo smo se pogovorili o vtisih. Učencem se je predstavitev zdela zanimiva, saj  do sedaj niso vedeli, kaj se zgodi z odpadki, ko jih odvržejo. Povedali so, da o tem niso niti razmišljali. Sklenili so, da bodo v prihodnje še bolj skrbni pri odlaganju odpadkov  v ustrezne zabojnike.