Domov - > eŠR ->

Zelena luč za stražiško telovadnico

23.6.2017, avtor: Mendi Kokot / rubrika: aktualno

»Telovadnica pri osnovni šoli Stražišče je potrebna,« so si bili enotni člani kranjskega mestnega sveta, ki so se 21. junija udeležili redne junijske seje. Obravnava koncesijske pogodbe za gradnjo objekta v javno-zasebnem partnerstvu je bila na dnevni red naknadno uvrščena in po dodatnih pojasnilih ter razpravi so z večino glasov koncesijsko pogodbo potrdili in s tem dali zeleno luč za gradnjo prepotrebnega objekta.

S tem, ko so svetnice in svetniki potrdili koncesijsko pogodbo in odobrili njeno sklenitev z zasebnim partnerjem, izbranim na javnem razpisu, lahko julija 2017 začnejo z gradnjo telovadnice. Zaključek je predviden konec avgusta 2018, kar pomeni, da bodo stražiški šolarji (šolo jih obiskuje več kot 900) po več kot dveh desetletjih naslednje šolsko leto telovadili v novih, sodobnih prostorih.

Kakšna bo nova telovadnica? Velikost telovadnice bo 33 x 28 x 9 metrov (okoli dveh tretjih športne dvorane Planina oz. še enkrat večja od telovadnic Žabnica, Besnica, Goriče). Predvideno je ogrevanje geosonde ali toplotna črpalka, športni pod bo iz visoko kakovostnega parketa iz javorovega lesa, zgrajeni bodo spremljajoči prostori (garderobe, tuši, kabinet ...).

Telovadnica bo zgrajena v javno-zasebnem partnerstvu, pri čemer bo mestna občina kot javni partner zagotovila zemljišče, projekt in plačevala uporabnino, zasebni partner pa bo zgradil objekt, zagotovil upravljanje in vzdrževanje.

Investicijski strošek zajema vse stroške gradnje, instalacij, vgradnjo opreme, nadzor, uporabno dovoljenje, projektno dokumentacijo ter vse stroške morebitnih sprememb iz naslova gradnje do pridobitve uporabnega dovoljenja.

V redno vzdrževanje so vključili redne preglede pooblaščenih organizacij, zaposlene, upravljanje in čiščenje objekta, električno energijo za ogrevanje in razsvetljavo, stroške vode in odvajanja odpadne vode, druge komunalne storitve (odvoz odpadkov), stroške zavarovanja objekta.

Uporabnina je sestavljena iz  stroškov gradnje in opreme, stroškov tekočega vzdrževanja, stroškov investicijskega vzdrževanja, obresti in neto prihodkov.

V pojasnilih je bilo posebej poudarjeno zavarovanje javnega interesa, ki je zagotovljeno ob sodelovanju finančno in referenčno zanesljivega zasebnega partnerja, da gradnja poteka skladno s projektom in je vzpostavljen supernadzor MO Kranj in da občina potrjuje projektne rešitve. Prvo plačilo bodo izvedli po uspešni primopredaji objekta. Občina ne nosi tveganja gradnje (podražitve, dodatna dela), kredita (euribor), vzdrževanja (poškodbe) in investicij. V primeru, da napake niso odpravljene, bodo zadržali plačilo mesečne uporabnine. V naprej so jasni stroški po vsebini in vrednosti za celotno obdobje 15 let. Izpogajan je višji nivo tehničnih specifikacij in obseg upravljanja, pred iztekom 15 let je dogovorjena obnova in po 15 letih mora biti predan objekt, ki bo v polni funkcionalnosti, brez dodatnega plačila.

Besedilo k slikam - zgoraj: zunanja podoba telovadnice z okolico, spodaj levo: notranjost telovadnice velikosti 33 x 28 x 9 metrov, spodaj desno: pogled z igrišča z delom šolske zgradbe