Domov - > eŠR ->

Za pomoč otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami

26.6.2017, avtor: (soj mizš) / rubrika: aktualno

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 23. junija objavilo razpis "Spodbujanje zaposlovanja mladih v nevladnih organizacijah z namenom sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov z nevladnimi organizacijami na področju dela z otroki s posebnimi potrebami". Z razpisom v skupni vrednosti 405.000 evrov želi ministrstvo sofinancirati zaposlitve brezposelnih mladih, starih od 15 do vključno 29 let. Najmanj 50 mladih brezposelnih bo v šolskem letu 2017/18 zaposlenih deset mesecev, in sicer bodo pomagali otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v izobraževalni proces.
Nevladne organizacije, ki delujejo na področju dela z otroki s posebnimi potrebami, imajo veliko  znanja. Z namenom izmenjave izkušenj in znanja želimo vzpostaviti povezavo med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in nevladnimi organizacijami. Bistven prispevek bo izvajanje inovativnih oblik sodelovanja in izmenjava izkušenj med vrtcem, šolo, zavodom in nevladno organizacijo na način, da se spodbuja zaposlovanje mladih in s tem prispeva k znižanju brezposelnosti in pridobivanju izkušenj ter kompetenc za nadaljnje zaposlovanje.
Nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami, bodo v sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi zavodi lahko usposobile nove mlade sodelavce in s tem tudi povečale možnosti za njihovo zaposljivost tako v nevladnih organizacijah, kot tudi v sistemu vzgoje in izobraževanja.
V Sloveniji je bilo v šolskem letu 2015/16 v vrtce vključenih nekaj več kot 1.300 otrok s posebnimi potrebami, v redne osnovne šole 10.000 otrok s posebnimi potrebami, v šole s prilagojenim programom in zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami nekaj več kot 4.000 učencev in v srednje šole 4.200 dijakov s posebnimi potrebami. 
Rok za oddajo prijav na razpis je 15. julij 2017. Informativni dan za potencialne upravičence pa bo 27. junija, ob 9. uri, v prostorih MIZŠ. Besedilo razpisa: https://tinyurl.com/yadxtech