Domov - > eŠR ->

Strategija spretnosti OECD

27.6.2017, avtor: (soj mizš) / rubrika: aktualno

OECD je 26. junija 2017, na svoji spletni strani objavil zaključno poročilo o oceni stanja spretnosti v Sloveniji. Slovenija v sodelovanju z OECD zaključuje ocenjevanje stanja spretnosti v okviru projekta Strategija razvoja in uporabe spretnosti v Sloveniji (Skills Strategy) in vstopa v fazo priprave akcijskega načrta.

V ta namen je 27. junija letos v Hotelu Union v Ljubljani potekala novinarska konferenca, na kateri so poleg ministrice dr. Maje Makovec Brenčič in direktorja direktorata za izobraževanje pri OECD, Andreasa Schleicherja, sodelovali še predstavniki inistrstev za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za gospodarski razvoj in tehnologijo ter za finance. Na srečanju z novinarji so predvajali tudi videonagovor evropske komisarke za zaposlovanje, socialne zadeve, in delovno mobilnost, gospe Marianne Thyssen. OECD je določil tri prednostna področja ukrepanja v Sloveniji: opolnomočenje aktivnega prebivalstva z ustreznimi spretnostmi za prihodnost, vzpostavljanje kulture vseživljenjskega učenja in skupna prizadevanja za okrepitev spretnosti. Določili so jih tako, da so izluščili glavne teme iz mnenj in razprav deležnikov o ključnih izzivih na tem področju ter podrobneje analizirali devet izzivov za Slovenijo. Identificiranih je bilo tudi 9 izzivov za Slovenijo. Za področje razvijanja spretnosti, kar vključuje tudi sistem vzgoje in izobraževanja, sta izpostavljena izziva opremiti mlade s spretnostmi za uspešno delo in kakovostno življenje ter izboljšati ukrepe za razvoj spretnosti odraslih z nižje razvitimi spretnostmi.

Ministrica dr. Makovec Brenčič je med drugim poudarila, da v projektu sodeluje osem ministrstev in vladna služba, kar kaže na sistematičen in močno povezan pristop k projektu. Kot je poudarila, smo med prvimi državami, ki so vključene v projekt Strategija razvoja in uporabe spretnosti v Sloveniji: »Vlada se je že odločila, da bomo podprli pripravo akcijskega načrta. Upam, da bo tudi tokrat Evropska komisija podprla ta korak. To je pomembno ne le zaradi sofinanciranja, temveč tudi zaradi podpore, da gremo s temi koraki v pravo smer,« je še dejala ministrica.

G. Andreas Schleicher je med drugim poudaril odlično sodelovanje Slovenije z OECD pri tem projektu, kjer je bilo vključenih toliko resorjev in ostalih deležnikov. »To je nujno, saj so spretnosti nekaj, kar zadeva vsakogar. Gre za vlaganje v nas same in našo prihodnost,« je dejal g. Schleicher in dodal, da je Slovenija v zadnjih letih naredila velik napredek na področju razvoja spretnosti, vendar prihodnost predstavlja izziv za vse nas. V nadaljevanju je g. Schleicher predstavil zaključno poročilo in glavne izzive za Slovenijo.

Slovenija je sodelovanje z OECD v projektu začela konec leta 2015. Poleg resornih ministrstev in vladne službe je v projekt bilo vključenih več kot 120 različnih organizacij iz vse Slovenije. V nadaljnjem procesu sodelovanja z deležniki bomo najprej izluščili najpomembnejša prednostna področja za obravnavo v akcijskem načrtu in oblikovali nabor možnosti sodelovanja različnih politik za razreševanje in iskanje poti izboljšav na ravni urejanja spretnosti v Sloveniji.

Analiza stanja in priprava akcijskega načrta na področju razvoja in uporabe spretnosti v Sloveniji bosta predstavljali podlago za pripravo in implementacijo konkretnih politik za odpravo oziroma zmanjšanje t.i. neusklajenosti med pridobljenimi in potrebnimi spretnostmi, ki jih zagotavlja izobraževalni sistem na eni strani in zahteva slovensko gospodarstvo na drugi strani ter posledično strukturnih neskladij na trgu dela. V večletnem finančnem okvirju 2014-2020 je večji poudarek dan socialni vključenosti in strategiji pametne specializacije, kar zahteva nov pristop in drugačno razporeditev proračunskih sredstev na področju izobraževanja, da bi odgovorili na glavne izzive. Pri tem je pomemben strateški pristop, ki bo prispeval k doseganju ambicioznih razvojnih ciljev, ki pa zahteva vztrajnostni napor za izgradnjo tesnejših povezav med politikami razvoja in uporabe spretnosti ter širšo strategijo gospodarskega in socialnega razvoja države. Projekt Strategija razvoja in uporabe spretnosti v Sloveniji s svojo medsektorsko zasnovo in inovativnim, obsežnim in dinamičnim procesom, premišljeno metodologijo dela tima OECD predstavlja dragoceno priložnost za uresničevanje teh ciljev.

Povezava do celotnega poročila: https://tinyurl.com/y7jv2l78