Domov - > eŠR ->

Za najslabše plačane javne uslužbence le 18 milijonov evrov

27.6.2017, avtor: Sandi Modrijan / rubrika: aktualno

Ljubljana, 27. junij 2017 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) se ne more strinjati z nameravano delitvijo sredstev, ki jih vlada v pogajanjih načrtuje za skupino J, in zahteva, da se delež sredstev od skupne mase 70 milijonov poveča. V zadnjem vladnem predlogu z osrednjih pogajanj za skupino J je za omenjene zaposlene od 70 milijonov evrov namenjenih le 19 milijonov (natančno 19.137.713 evrov). Če od tega zneska odštejemo še sredstva, ki so namenjena za zvišanje plač na delovnih mestih nad 26. plačnim razredom, je za odpravo anomalij na delovnih mestih z nizkimi plačami v skupini J po vladnem predlogu pravzaprav namenjenih le 18 milijonov (18.231.952) evrov!

Delež skupne vsote za zaposlene v skupini J, ki je za SVIZ povsem nesprejemljivo majhen, naj bi se po vladnem predlogu razdelil med 27.000 zaposlenih v tej skupini, med tem ko naj bi se le tri milijone nižja vsota (16 milijonov) po vladnem predlogu razdelila med 12.000 zaposlenih v državni upravi. To pomeni, da se na zaposlenega v državni upravi v povprečju predvideva zvišanje za približno 1.300 evrov, v skupini J pa le za okrog 700 evrov bruto na letni ravni. Iz vladnih pogajalskih predlogov je povsem očitno, da se zaposlenim v skupini J namenja bistveno nižja sredstva v primerjavi  z drugimi deli javnega sektorja, kar pomeni, da se bodo razlike med plačami zgolj še dodatno poglobile v škodo zaposlenih v skupini J.

SVIZ skladno z vsem navedenim zahteva, da vlada za odpravo anomalij v plačni skupini J zagotovi vsaj dodatnih 10 milijonov evrov, kar je nujni pogoj za to, da se razlike v vrednotenju delovnih mest, ki gredo na škodo zaposlenih iz skupine J, glede na druge dele javnega sektorja ne bi še povečale. SVIZ predlaga, da se za omenjeni znesek poveča skupna masa za odpravo anomalij. V SVIZ je organiziran največji del zaposlenih v skupini J, čistilke in čistilci, hišniki, kuharji in kuharice, poslovni sekretarji in računovodje …, ki so pogajalce zavezali z jasnim mandatom, da se pri zadnjih zahtevah vztraja. Če na vladni strani ne bo prišlo do premikov pri alokaciji sredstev v korist zaposlenih v J, SVIZ ne izključuje zaostritve boja za najnižje plačane uslužbence iz plačne skupine J.