Domov - > eŠR ->

Vlada sprejela Uredbo o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov

7.7.2017, avtor: (soj mizš) / rubrika: aktualno

Vlada je na četrtkovi seji (6. 7. 2017) sprejela novo Uredbo o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, ki bo začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Z novelo Zakona o visokem šolstvu (http://tinyurl.com/zydmumd) je bil na novo urejen način financiranja študijske dejavnosti javnih in zasebnih visokošolskih zavodov za koncesionirane študijske programe, zato je morala vlada sprejeti nov podzakonski predpis, ki to financiranje podrobneje ureja.

Z novo Uredbo o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov se podrobneje ureja določitev sredstev javnega financiranja študijske dejavnosti rednega študija za prvo in drugo stopnjo ter s študijem povezane interesne dejavnosti študentov javnih visokošolskih zavodov in zasebnih visokošolskih zavodov za koncesionirane študijske programe. Poleg tega se podrobneje določajo kazalniki in študijske skupine ter faktorji za izračun sredstev variabilnega dela temeljnega stebra financiranja zavoda, pa tudi podrobnejši način zmanjšanja in povečanja fiksnega dela temeljnega stebra financiranja zavoda.

Uredba podrobneje ureja tudi javno financiranje univerzitetnih knjižnic - drugih članic javnih visokošolskih zavodov in Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani, nacionalno pomembnih nalog na področju visokega šolstva, razvojnih nalog visokošolskih zavodov, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe, ter Evro-sredozemske univerze.

Uredba bo objavljena predvidoma danes v Uradnem listu RS, št. 35/2017.