Domov - > eŠR ->

Znani rezultati javnega razpisa »Prva zaposlitev – pomočnik vzgojitelja«

20.7.2017, avtor: (soj mizš) / rubrika: aktualno

Znani rezultati javnega razpisa »Prva zaposlitev – pomočnik vzgojitelja«

Na javni razpis “Prva zaposlitev: pomočnik vzgojitelja sem 2017-2018« (za obdobje A), ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo 2. junija 2017, sta prispeli 102 vlogi. Na podlagi predloga razpisne komisije je ministrica dr. Maja Makovec Brenčič potrdila izbor in sofinanciranje 79 projektov v skupni vrednosti 553.000 evrov. Seznam izbranih prijaviteljev je objavljen tukaj: http://tinyurl.com/y8hlnzw8

Razpis je bil namenjen iskalcem prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo pomočniki vzgojiteljev začetniki, v starosti do vključno 29 let, preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja, uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

Cilj razpisa v obdobju A je zaposlitev 82 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov, 35 v vzhodni in 47 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje petih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu pomočnika vzgojitelja v vrtcih, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, v javnoveljavnem programu za predšolske otroke, javnoveljavnem prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami ali programu za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

Nove zaposlitve (skupaj 240) se sicer predvidevajo v 3 različnih obdobjih, in sicer v obdobju A (od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2017)  82 zaposlitev, v obdobju B (od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018) 79 zaposlitev oziroma v obdobju C (od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2018) 79 zaposlitev.

Pomočnik vzgojitelja začetnik bo pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo z istim zavodom sklenil novo pogodbo o zaposlitvi za obdobje vsaj enega meseca.