Domov - > eŠR ->

Objavljeni rezultati ob ...

25.7.2017, avtor: (soj mizš) / rubrika: aktualno

Objavljeni rezultati prvega prijavnega roka za vpis v prvi letnik na dodiplomski in enoviti magistrski študij za študijsko leto 2017/18 javnih visokošolskih zavodov in koncesij

Visokošolske prijavno-informacijske službe so objavile rezultate izbirnega postopka prvega prijavnega roka za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije po Razpisu za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2017/18 - javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov. O rezultatih bodo kandidati obveščeni po pošti do 25. julija 2017. Vpis bo potekal na visokošolskih zavodih od 26. julija do 14. avgusta 2017 – o točnih terminih bodo kandidati obveščeni s strani visokošolskih zavodov.  V prvem prijavnem roku je bilo na 18.167 razpisanih mest oddanih 14.833 prijav za vpis, od tega je bilo sprejetih 10.899 kandidatov. V primerjavi z lanskim prvim prijavnim rokom je bilo letos v postopku obravnavanih manj prijav (lani 15.155) in posledično sprejetih manj kandidatov (lani 11.123). Najvišji delež sprejetih glede na prijave ima Univerza v Mariboru (83,0 %), sledita Univerza v Ljubljani (70,6 %) in Univerza na Primorskem (70,0 %), samostojni visokošolski zavodi in koncesije pa skupaj 76,8 %. Več informacij o številu sprejetih in potrebnem minimumu točk za posamezne študijske programe je dostopnih na spletni strani razpisa za vpis http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani.  Podatki o še prostih mestih za drugi prijavni rok bodo 21. avgusta 2017 objavljeni na portalu eVŠ na spletni strani razpisa za vpis. Drugi prijavni rok bo potekal od 22. do 29. avgusta 2017. Prijavo za vpis kandidati oddajo prek elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava. 
Letošnja novost v drugem prijavnem roku je, da se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo poleg kandidatov, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov tudi kandidati, ki se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 18. avgusta 2017. Novost je povezana s tem, da tretjega prijavnega roka letos ni več.      Bodoči študenti, ki želijo pridobiti subvencijo za subvencionirano bivanje v študijskem letu 2017/18, morajo prošnjo za sprejem oddati najpozneje do 16. avgusta 2017. Prošnjo morajo do roka oddati tudi kandidati, ki bodo opravljali maturo v jesenskem roku, in kandidati, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje za bivanje. Prošnjo oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/bivanje.