Domov - > eŠR ->

Vpogledi po spomladanskem roku splošne mature 2017

26.7.2017, avtor: (info - N. Drofenik) / rubrika: aktualno

Vpogledi po spomladanskem roku splošne mature 2017

 Kandidati (8.211), ki so opravljali izpite v spomladanskem roku splošne mature, so lahko v treh dneh po objavi rezultatov, do vključno 13. julija 2017, vložili zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih. Zahtevo za vpogled je vložilo 1.239 kandidatov (lani 1.212), in sicer pri 2.717 izpitih (lani 2.613).

Kot je bilo pričakovano, je bilo vlog največ pri predmetih, kjer je bilo največje tudi število kandidatov, ki so opravljali izpite splošne mature.

Pri slovenščini je bilo zahtev za vpogled 723, pri italijanščini kot materinščini 1, italijanščini 8, italijanščini (V) 3, angleščini 224, angleščini (V) 336, nemščini 28, nemščini (V) 17, francoščini 3, latinščini (V) 6, španščini 7, španščini (V) 8, ruščini 3, ruščini (V) 2, grščini 1, matematiki 262, matematiki (V) 264, fiziki 69, biologiji 126, kemiji 164, biotehnologiji 3, informatiki 14, geografiji 114, zgodovini 65, sociologiji 87, filozofiji 10, psihologiji 128, likovni teoriji 4, umetnostni zgodovini 13, glasbi – petje ali instrument 2, teoriji in zgodovini drame in gledališča 2, ekonomiji 12, mehaniki 3 in pri računalništvu 5; skupaj torej 2.717.

Vpogledi na Državnem izpitnem centru potekajo do 27. julija. Kandidati lahko naslednji dan po opravljenem vpogledu vložijo ugovor na način izračuna izpitne ocene ali ugovor na oceno. Za reševanje ugovorov je predpisan 60-dnevni rok.

Državna komisija za splošno maturo (DK SM) bo na svojih sejah, ki bodo potekale predvidoma 4. in 17. avgusta obravnavala ugovore kandidatov spomladanskega izpitnega roka splošne mature. Kandidati bodo lahko naslednji delovni dan po sejah DK SM po 14. uri na spletni strani http://matura.ric.si s številko EMŠO in geslom dostopali do informacije, ali je bil njihov ugovor obravnavan in ali je prišlo na podlagi podanega ugovora do spremembe ocene.

Državni izpitni center bo naslednje sporočilo za javnost o ugovorih letošnjega spomladanskega izpitnega roka splošne mature posredoval po drugi seji DK SM, predvidoma 18. avgusta 2017.

 Dr. Darko Zupanc, 

direktor Državnega izpitnega centra