Domov - > eŠR ->

S spremembami opredeljena delovni čas in delovna obveznost učiteljev

27.7.2017, avtor: (soj mizš) / rubrika: aktualno

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič je s predstavniki reprezentativnih sindikatov danes podpisala spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (KPVIZ). S spremembami se opredeljujeta delovni čas in delovna obveznost učiteljev. »Gre za velik korak naprej v smislu zaupanja v izvajanje učiteljevega dela,« je ocenila ministrica.

Na sindikalni strani so spremembe podpisali predstavniki Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz), Visokošolskega sindikata Slovenije, Sindikata delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije in Neodvisnega sindikata delavcev ljubljanske univerze.

Besedilo sprememb je pripravila posebna pogajalska skupina, podlage za opredelitev delovnega časa pa skupina, ki jo je imenovala ministrica in je bila sestavljena tako iz predstavnikov sindikatov, ravnateljev kot tudi strokovnih delavcev ministrstva.

Omenjeni predlog v prilogi vključuje tudi poseben dogovor med pogajalsko stranjo vlade in reprezentativnih sindikatov z namenom spremljanja učinkov sprememb in dopolnitev KPVIZ v šolskem letu 2017/2018 na izbranih osnovnih in srednjih šolah, je po podpisu pogodbe dejala ministrica dr. Maja Makovec Brenčič. Kot je dodala, gre za ureditev problematike, ki je bila dolga leta neustrezno definirana, na kar je s svojim poročilom opozorilo tudi Računsko sodišče.  

Delovni čas učitelja je neenakomerno razporejen. Ob tem se upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost učitelja v 12 mesecih tekočega leta.

Delovna obveznost učitelja v okviru polnega delovnega časa (40 ur tedensko) obsega tedensko učno obveznost, določeno z zakonom, pripravo na pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov ter drugo delo, potrebno za uresničitev izobraževalnega programa šolskega leta. Za izvedbo učne obveznosti, priprav na pouk, popravljanja in ocenjevanja izdelkov se učitelju prizna v tednih trajanja pouka 33 ur na teden. Drugo delo, potrebno za uresničitev izobraževalnega programa, ki obsega dela in naloge, skupne vsem učiteljem, pa lahko traja od 150 do 180 ur v šolskem letu.

Ravnatelj z individualnim letnim delovnim načrtom za vsakega učitelja pred začetkom šolskega leta opredeli obseg in razporeditve del in nalog.

Ob upoštevanju organizacije dela v zavodu lahko učitelj delo, ki je jasno definirano, po predhodnem pisnem obvestilu ravnatelja, opravlja tudi zunaj zavoda po lastnem časovnem razporedu v obsegu največ 10 ur na teden.

S podpisom sprememb in dopolnitev KPVIZ so po več kot dveh desetletjih začrtani jasni okviri učiteljevega dela znotraj polnega delovnega časa, je dejala ministrica dr. Maja Makovec Brenčič.