Domov - > eŠR ->

Spodbujanje socialne vključenosti

28.7.2017, avtor: (soj mizš) / rubrika: aktualno

Javni razpis za lažji in boljši prehod otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na trg dela in samostojno življenje v lokalnem okolju

Da bi povečali in olajšali prehod otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, predvsem tistih, ki zaključujejo formalne oblike izobraževanja, na trg dela in v samostojno življenje, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo javni razpis »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje 2«.

Razpis je namenjen tistim, ki se vključujejo v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, v osnovne šole s prilagojenim programom ali v srednješolske programe nižjega poklicnega izobraževanja. Gre za ranljivo skupino, ki je še posebej socialno izključena oziroma težje pridobi ustrezne socialne ter poklicne kompetence. Osebe s posebnimi potrebami potrebujejo razvoj modularnih in drugih oblik usposabljanja in izobraževanja za pridobitev veščin, spretnosti in znanj, ki jim bodo omogočale kakovostno samostojno oziroma neodvisno življenje, v določenih primerih pa tudi vključitev v delovno okolje. Gre za veščine kot so reševanje problemov, uporaba računalnika, socialne in medosebne spretnosti, komunikacijske in poklicne veščine. 
Za lažji prehod iz izobraževalnih ustanov v lokalna okolja potrebujemo vzpostavitev močne povezave med lokalnim okoljem ter vsemi potrebnimi deležniki za izvedbo različnih aktivnosti, s katerimi se osebe s posebnimi potrebami umesti vanj ter se jih poskuša spodbuditi k aktivnejšemu samostojnemu življenju. 
Na razpis se lahko prijavijo zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami za gluhe, gibalno ovirane, slepe in slabovidne otroke in mladostnike ter osnovne šole s prilagojenim programom..

Da bi se institucije čim bolj med sabo povezale, se v okviru javnega razpisa predvideva vzpostavitev konzorcija. Sestavljati ga morajo zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, osnovna šola s prilagojenim programom in vsaj ena nevladna organizacija, ki se ukvarja s področjem otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Sodelujejo lahko tudi srednje šole, ki izvajajo programe nižjega poklicnega izobraževanja ter druge ustanove, ki lahko s svojim delom in udejstvovanjem pripomorejo k izvajanju operacije (npr.: občine, obrtne zbornice, itd.).

Na javnem razpisu bo izbran en konzorcij. V program aktivnosti javnega razpisa pa naj bi bilo vključenih najmanj 20 otrok oziroma mladostnikov s posebnimi potrebami.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 463.000,01 evrov v letih od 2017 do 2022. Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija bo namenjenih 28,23 % sredstev, kohezijski regiji Zahodna Slovenija pa 71,77 %.

Rok za oddajo prijav za dodelitev sredstev je 28. avgust 2017 do 12. ure.   
Povezava do razpisa:https://tinyurl.com/y8n2bfv5