Domov - > eŠR ->

Zlati in srebrni mladi čebelarji

16.8.2017, avtor: (info čzs) / rubrika: aktualno

 Mladi čebelarji iz čebelarskega krožka Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce so pokazali svoje znanje še na Mednarodnem srečanju mladih čebelarjev International Meeting of Young Beekeepers (IMYB), ki je letos potekalo na Marlborough College v kraju Wiltshire v Angliji od 6. do 9. julija. Sodelovalo je 60 tekmovalcev iz 21 držav. Slovenijo so zastopali Jure Hojkar, Karin Poljanšek in Lana Šumi. Kakšno znanje je potrebno pridobiti za takšne uspehe, so tekmovalci in mentorja Helena Cilenšek in Brane Kozinc povedali ob vrnitvi.

V zadnjih letih so Lana, Karin in Jure na državnih tekmovanjih mladih čebelarjev odlični, kar jih je privedlo do udeležbe na mednarodnem tekmovanju. IMYB poteka od četrtka do nedelje. Skupine tekmovalcev so sestavljene meddržavno. Pri praktičnem delu označujejo trote, presajajo ličinke, določajo čebelje bolezni, določajo sorte medu, izdelujejo koše, prepoznavajo čebelarsko orodje, mikroskopirajo … sledi še zahtevno pisno preverjanje znanja. Vprašanja so bila za udeležence v njihovem maternem jeziku, le za našo ekipo jih ni bilo in so odgovarjali v angleščini. Čebelarska terminologija je v angleščini zelo zahtevna, zato bi bil lahko uspeh naših, kljub že tako izjemnemu teoretičnemu znanju, še večji. Vsi trije so bili v svojih skupinah najboljši pri praktičnem delu. Odločilno so pripomogli, da so skupinsko osvojili zlato in srebrno priznanje. Iz večine tujih držav je bil vsaj en član skupine že večkrat na tekmovanju, kar jim prinaša veliko prednost.

Organizatorji skrbno načrtujejo tako tekmovanje kot razvedrilo. Udeleženci so spoznavali njihovo kulturo in se učili folklorne plese. Ogledali so si znameniti Stonehenge, prireditelji pa so pripravili tudi pogoje za trotišče, da so vsi lahko v živo opazovali dogajanje ob prihodu matice na svatbeni let.

Mentorja uvajata krožkarje v svet čebel po lastnem učnem programu že od prvega razreda osnovne šole. Karin, Lana in Jure povedo, da s šestimi leti pričnejo z osnovnim spoznavanjem čebel, s pripravo panjev, z odkrivanjem satja, s točenjem in predelavo čebeljih pridelkov. Postopoma spoznavajo rastlinje in osvajajo latinska imena. Skozi leta poglobijo znanje o anatomiji in življenju čebel. Vsako leto ob Medenem zajtrku (Tradicionalnem slovenskem zajtrku) se odzovejo povabilu šol in vrtcev, kjer ozaveščajo o pomenu čebel in ostalih opraševalcev.

Čebelarski krožek OŠ Lesce ima že več kot 40-letno tradicijo. Po letu 1975 so učenci OŠ F. S. Finžgarja Lesce v okviru naravoslovnih dni vsako leto prihajali k čebelnjaku Braneta Kozinca, da bi spoznali pomen čebel za človeštvo. Ker je bilo zanimanje otrok vse večje, se je leta 1986 Brane Kozinc odločil, da obnovi poučevanje učencev o čebelah in čebelarstvu. Ker je teorija za otroke suhoparna, so se za spoznavanje čebel in dela z njimi dobivali kar pri čebelnjaku v Hrašah. Leta 1992 so postavili čebelnjak na šolskem vrtu. Z novim modernim čebelnjakom se je zanimanje za krožek še povečalo. Jure, Karin in Lana dodajo, da pri čebeljih družinah radi opazujejo njihov red, sistem in sodelovanje.

Čebelarska zveza Slovenije

 Vir: Anja Bunderla