Domov - > eŠR ->

200 mladih asistentov

25.8.2017, avtor: (soj mizš) / rubrika: aktualno

Znani so rezultati javnega razpisa »Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih«. Izbranih je bilo 200 prijaviteljev, od tega 84 iz vzhodne in 116 iz zahodne kohezijske regije. Rezultati so objavljeni na spletni strani ministrstva: http://tinyurl.com/y8v82shh

V šolskem letu 2017/2018 bo tako 200 mladih brezposelnih, starih do 29 let, ki imajo končano najmanj srednjo splošno in strokovno izobrazbo dobilo zaposlitev v vzgojno-izobraževalnih zavodih, in sicer na področju dela z otroki s posebnimi potrebami.

S pridobljenim znanjem in kompetencami se bo mladim povečala njihova možnost zaposlitve v bodoče. Asistent za delo z otroki s posebnimi bo lahko v okviru projekta vključen v vzgojno-izobraževalno delo, vendar ne kot strokovni delavec, temveč kot nekdo, ki bo prisoten v razredu oziroma skupini, in bo po navodilih strokovnega delavca pomagal otroku s posebnimi potrebami tako, da mu bo pomagal slediti pouku, ga spodbujal in nudil pomoč pri zapisovanju učne snovi. Njegova vloga bo povezovalna, lahko bo otrokov zaupnik. Po navodilih strokovne skupine bo pomagal pri uporabi didaktičnih pripomočkov in podobno. Naloge asistenta bo, glede na potrebe posameznega otroka, podrobneje opredelila strokovna skupina prijavitelja (vrtec, šola).