Domov - > eŠR ->

Šolsko leto 2017/18

25.8.2017, avtor: (soj mizš) / rubrika: aktualno

Prihodnji petek, 1. septembra, se bo začelo novo šolsko leto. V šolskem letu 2017/18 bo 189 šolskih dni. Vse osnovne šole bodo, kot določa šolski koledar, imele delovno soboto 7. aprila.

Statistični podatki
V vrtce bo vključenih okoli 85.000 otrok, ki bodo vključeni v 108 samostojnih javnih vrtcev, 194 vrtcev pri OŠ ter 85 zasebnih vrtcev. Poleg vrtcev opravlja varstvo otrok še 323 varuhov predšolskih otrok na domu.
V osnovnošolsko izobraževanje bo v šolskem letu 2017/2018 vključenih 179.511 učenk in učencev, kar je 4.332 več kot lani na začetku šolskega leta. Prvošolk in prvošolcev bo 21.850 (kar je 302 manj kot lani).
Vzgojno-izobraževalno delo bo izvajalo 455 matičnih šol s 318 podružnicami. V 27 šolah s prilagojenim programom bo predvidoma vključeno 2.387 učencev. Na 21 javnih šolah bodo delovali tudi oddelki s prilagojenim programom. V 15 zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami bo predvidoma vključenih 1.750 otrok, učencev in dijakov. Glasbene šole bo obiskovalo predvidoma 25.660 učencev. Skupaj bo delovalo 449 javnih osnovnih šol in 6 zasebnih osnovnih šol. Program glasbene šole bo izvajalo 54 javnih glasbenih šol in 16 zasebnih.
Največja osnovna šola po številu učencev bo OŠ Ivana Cankarja Vrhnika s 1.002 učencema, najmanjša matična samostojna šola pa bo Osnovna šola Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje. Obiskovalo jo bo 27 učencev. Največja podružnična osnovna šolo po številu učencev bo podružnica Center pri OŠ Simona Jenka Kranj s 305 učenci, najmanjša pa podružnica Zavratec pri OŠ Idrija s 3 učenci.
V novem šolskem letu bodo začasno prenehale z delom podružnične šole:
-        Podružnica Lažiše pri OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice.
-        Podružnica Šmarje Sap pri OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, ki se bo preoblikovala v samostojno OŠ
V srednje šole v šolskem letu 2017/2018 vstopa približno enako število dijakov, kot v preteklem šolskem letu. Pričakujemo, da se bo v vseh srednješolskih programih na vseh srednjih šolah v naslednjem šolskem letu skupaj
izobraževalo okrog 74.000 dijakinj in dijakov na 111 javnih srednjih šolah, 6 zasebnih in 6 zavodih za posebne potrebe. Po doslej zbranih podatkih bo v prvih letnikih srednjih šol 18.995 dijakinj in dijakov (podatki še niso
dokončni, ker vpis še poteka).
V novem šolskem letu  bo  delovalo 36 dijaških domov: 13 samostojnih, 19 pri šoli in 4 zasebni. V domove se bo vključilo 1508 novincev, skupno število vseh bivajočih pa bo znano konec septembra.

Bistvene novosti v šolskem letu 2017/2018
V skladu z novim modelom učbeniške politike bo končana obnova učbeniških skladov. Staršem prvošolčkov v novem šolskem letu ni treba doplačevati učnih gradiv.
Z novim šolskim letom se v programu osnovna šola in v prilagojenih programih osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom vseh šolah v 3. razredu izvaja pouk tujega jezika (s tem se končuje udejanjanje zakonskega določila iz leta 2013).
Pomembna novost novega šolskega leta je poskusna uvedba vajeništva v štirih izobraževalnih programih (v izobraževalnem programu ‘Mizar’ na Šolskem centru Novo mesto in Šolskem centru Slovenj Gradec, v izobraževalnem programu ‘Kamnosek’ na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana, v izobraževalnem programu ‘Oblikovalec kovin – orodjar’ na Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad in Šolskemu centru Škofja Loka ter v izobraževalnem programu ‘Gastronomske in hotelirske storitve’ na Srednji šoli Izola in Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci).
Z novim šolskim letom se bodo na nekaterih srednjih šolah na novo začeli izvajati izobraževalni programi, in sicer program Strojni mehanik na Šolskem centru Krško – Sevnica, program Strojni tehnik na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje, program Umetniška gimnazija – smer gledališče in film na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, dijaki na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor pa so z novim šolskim letom dobili možnost za vzporedno izobraževanje še v okviru modula Jazz in zabavna glasba.
Začel se bo izvajati prenovljen program Umetniške gimnazije, smer gledališče in film, na Gimnaziji Nova Gorica in Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana namesto dosedanje dramsko gledališke smeri.
V srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri se bodo začeli izvajati prenovljeni izobraževalni programi na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja; dodani sta dve uri italijanščine.
Začela je veljati nova Uredba o izvajanju šolske sheme. Šole se lahko v novo šolsko shemo, ki poleg sadja in zelenjave vključuje še mleko, prijavijo do 5. septembra.