Domov - > eŠR ->

Poletni utrinki

28.8.2017, avtor: Nataša Leskovar / rubrika: utrip

Otroci skupine Mravljic (2 do 3 leta) in vzgojitelji/ce iz vrtca Ivana Glinška Maribor smo nestrpno pričakovali prve poletne dni. Poletje je čas, ko se vse odvija bolj sproščeno. Dejavnosti v vrtcu so čez poletje načrtovane, vendar potekajo v boj sproščenem vzdušju. Ta čas je za otroke posebej pomemben, kajti poleti se pogosto medoddelčno družimo. Tako se lahko otroci tudi skozi igro z ostalimi otroki učijo od otrok, spletajo nova prijateljstva in spoznavajo ostale strokovne delavce. Hkrati spoznavajo druge igralnice v vrtcu oziroma celoten vrtec ter si krepijo občutek varnosti in socialne pripadnosti. Tako lahko pripomoremo, da je prehod v novo šolsko leto ob morebitni menjavi igralnice in strokovnih delavcev za otroke čim bolj prijeten.

Z novim šolskim letom bodo otroci skupine Mravljice iz jaslic prestopili v vrtec. Zato sva z vzgojiteljico K. Meško želeli z medoddelčnim druženjem zagotoviti, da bi bil prehod zanje čim manj čustveno zahteven.

Stremeli sva k temu, da otroci spoznavajo samega sebe in druge ljudi ter da bi skozi dejavnosti in igro s sovrstniki razvijali sposobnosti in načine za vzpostavljanje in vzdrževanje prijateljskih odnosov (npr. reševanje problemov, vljudnost pri medsebojnem komuniciranju, sprejemanje občutij drugih in podobno) (Kurikulum za vrtce, 1999). Dejavnosti so zajemale vsa področja kurikuluma. Čim več dejavnosti smo poskušali izvesti zunaj in medoddelčno. Tako so otroci krepili svoj socialni in emocionalni razvoj ter s sovrstniki reševali različne probleme ter se učili kulturnega obnašanja.

Gibalne dejavnosti so potekale večinoma na igrišču vrtca, v športni igralnici in mestnem parku.

Na igrišču so bili otrokom poleg igral ponujeni različni športni pripomočki, ki so jih dodatno spodbudili h gibanju in pozitivno vplivali na razvoj gibalnih sposobnosti. Videmšek in Stančevič (2004) pravita, da so lahko gibalne dejavnosti brez ustreznih športnih pripomočkov zelo suhoparne.

Tako so samostojno in v skupinah z otroki iz ostalih oddelkov reševali različne gibalne probleme in se učili športnega obnašanja.

Ob vročih dnevih smo se večkrat prijetno ohladili z vodnimi igrami. Nekateri otroci niso marali vodnih iger, zato so se ostali otroci učili sprejemati in upoštevati občutke drugih. V peskovniku so pod združenimi močmi otrok nastajale različne peščene umetnine s pomočjo uporabe različnih igrač, ki so si jih med seboj posojali.

S sprehodi skozi mesto so se seznanjali z bližnjim okoljem, njegovimi značilnostmi in objekti v bližini vrtca (knjižnica, galerija itd.). Pogosto smo se družili z otroki ostalih skupin; tako so otroci imeli priložnost za vzpostavljanje in uživanje v prijateljskih odnosih z mlajšimi in starejšimi otroki. Hkrati so tako spoznavali igralnice - celoten vrtec.

Otroci so jezikovne zmožnosti razvijali s komunikacijo z odraslimi in otroki ostalih skupin ob vsakodnevnih dejavnostih in socialnih situacijah. Prav tako ob  učenju otrok od otrok ob rabi jezika v različnih socialnih igrah, vsakodnevnih opravilih, izmišljanju in prepevanju pesmic, besednih igrah, ob pripovedovanju (počitniških) doživetij (Kurikulum za vrtce, 1999). Tako so hkrati razvijali strpnost poslušanja, vljudnost in kulturo komunikacije.

Oblikovali smo raznolike glasbene, likovne in plesne dejavnosti, v katerih so otroci lahko doživljali sebe, druge in umetnost (Kurikulum za vrtce, 1999). Otroci so razvijali socialne veščine in razvijali medosebne odnose z ustvarjanjem skupinskih likovnih izdelkov, rajalnimi igrami, rajanjem, poslušanjem petja posameznega otroka, medsebojnim izposojanjem glasbil, likovnih pripomočkov in podobno.

Otroci so skupaj reševali različne matematične probleme (npr. sestavljanje sestavljenke), delili igrače, pripravljali mizo za obede. Tako so pridobivali matematične spretnosti in izkušnje.

Otrokom v vrtcu smo poskušali s pomočjo dejavnosti narediti poletne dni v vrtcu čim bolj zanimive, raznolike in zabavne. Hkrati smo želeli zagotoviti, da so z njimi pridobivali tudi nova spoznanja, se socializacijsko krepili in pripravili na prehod iz jaslic v vrtec. Otroci so z medoddelčnim druženjem ter skozi dejavnosti in igro spletli nova prijateljstva, izražali sebe, spoznavali druge ljudi ter se posledično učili kulturnega vedenja, soočanja z sovrstniki in se socialno krepili. Predvidevamo, da smo s pomočjo medoddelčnega druženja in posledično spoznavanja ostalih strokovnih delavcev otrokom skupine Mravljice omogočili lažji prestop iz jaslic v vrtec. Novo šolsko leto je že pred vrati, mi pa se ga že veselimo, saj bo zagotovo polno novih, zanimivih in razigranih dogodivščin.

Pri pisanju sem se opirala na: *Kurikulum za vrtce: Predšolska vzgoja v vrtcih. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo *Videmšek, M. in Stančevič, B. (2004). Popestrimo športno vzgojo. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.