Domov - > eŠR ->

Čestitke nagrajenim

5.10.2017, avtor: (šr) / rubrika: aktualno

Na predvečer svetovnega dne učiteljev, 4. oktobra 2017, je MIZŠ v GH Union priredilo že 51. podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva. Gre za najvišje državne nagrade na področju šolstva, ki se podeljujejo za izjemne dosežke ter za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja. 
Nagrade so pod imenom Žagarjeve nagrade prvič podelili 26. oktobra 1957. Nagrada je bila namenjena najzaslužnejšim prosvetnim delavcem kot "izredno družbeno priznanje". V posameznem letu se je podelilo od pet do enajst nagrad, kar je tudi z Zakonom o nagradah RS na področju šolstva najvišje možno število. Za izbor kandidatov in podeljevanje nagrad je odgovoren devetčlanski Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva, ki ga imenuje Vlada RS, na predlog ministra za šolstvo, in ima štiriletni mandat. Odboru trenutno predseduje prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek. 

Letošnji prejemniki najvišjih nagrad Republike Slovenije na področju šolstva so:

Mladen Kopasić, nagrada za izjemne dosežke na področju osnovnega šolstva * Številni učitelji poznajo Mladena Kopasića zaradi strokovnega in nesebičnega delovanja na spletu: je avtor gradiva na uciteljska.net, moderator spletne učilnice Razredni pouk na sio.si, ustanovitelj in moderator spletne strani razrednipouk.weebly.com ter ustanovitelj spletne skupine Razredni pouk – učitelji. S svojim strokovnim delovanjem ter izrazitim pedagoškim erosom in etosom vpliva na kakovost dela na razredni stopnji, s svojim altruističnim delovanjem pa je zgled učiteljem, saj spreminja razmišljanja in posledično tudi odprtost učiteljev v celotni Sloveniji. Več o nagrajencu v prihodnji številki ŠR!

Ivan Dović, nagrada za izjemne dosežke na področju osnovnega šolstva * Nagrajenca na mesto uspešnega, spoštovanega in priljubljenega učitelja postavljajo njegov zanos, ustvarjalnost, dobrovoljnosti in ljubezen do otrok ter njegove nenehne nove zamisli, kako učencem na zabaven način približati tehniko in znanost. Več o nagrajencu v prihodnji številki ŠR!

Dr. Majda Schmidt Krajnc, nagrada za izjemne dosežke na področju visokega šolstva * Dr. Majda Schmidt Krajnc je ena od najprepoznavnejših raziskovalk na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike v Sloveniji, ki svoja raziskovalna in strokovna spoznanja nadvse uspešno predstavlja tako v slovenskem kot tudi v mednarodnem prostoru. Njen znanstveni opus obsega številne objave, raziskovalne projekte ter mentorstva na diplomski in podiplomski stopnji. Več o nagrajenki v prihodnji številki ŠR!

Dr. Bogdana Borota, nagrada za izjemne dosežke na področju visokega šolstva * Poklicno pot je začela na Osnovni šoli Bežigrad, od leta 2003 pa je zaposlena na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, kjer je pomembno prispevala k njenemu razvoju in razvoju celotnega univerzitetnega prostora, med drugim z organizacijo številnih glasbenih dogodkov in okroglih miz ter uspešnim prizadevanjem za ustanovitev akademskega pevskega zbora in vključitev umetnosti v vizijo srednjeročnega razvoja. Več o nagrajenki v prihodnji številki ŠR!

Dr. Mojca Čepič, nagrada za izjemne dosežke na področju visokega šolstva * Dr. Mojca Čepič se je po končanem študiju fizike (pedagoška smer) zaposlila na današnji Gimnaziji Vič in se po dveh letih in pol poučevanja vključila v program mladih raziskovalcev na Inštitutu Jožef Stefan, kjer je leta 1993 tudi doktorirala. Tisto leto se je pridružila Oddelku za fiziko in tehniko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, kjer dela tudi danes. Ves čas svojega dela je dejavna na dveh področjih fizike: na področju teoretične fizike tekočih kristalov in na področju izobraževalne fizike. Več o nagrajenki v prihodnji številki ŠR!

Dr. Justina Erčulj,  nagrada za izjemne dosežke na področju izobraževanja odraslih * Nagrajenka že več kot 37 let deluje v vzgoji in izobraževanju, od tega 21 let na področju izobraževanja in usposabljanja ravnateljev in strokovnih delavcev. Diplomirano slavistko in anglistko najbolj zaznamujejo dosežki v Šoli za ravnatelje, kjer je njeno vodilo prepričanje, da je strokovni razvoj ključ do kakovostnega dela in da je treba odpirati vrata zavodov za povezovanje in mreženje. Je osrednja oseba razvojnoraziskovalnega dela na področju vodenja v vzgoji in izobraževanju, ki je ravnateljevanje z birokratske dejavnosti povzdignila na razsežnost strokovnega in trajnostnega delovanja. Več o nagrajenki v prihodnji številki ŠR!

Marta Korošec, nagrada za življenjsko delo na področju vrtcev * Marta Korošec, prof. pedagogike in filozofije, je poklicno pot začela kot svetovalna delavka in jo po devetih letih nadaljevala kot ravnateljica vrtca. Ves čas delovanja je skrbela za dvig kakovosti prakse v povezavi s izsledki pedagoške stroke, ki jo je vnašala v prakso. S spodbujanjem refleksije in vnovično opredelitvijo pedagoških resnic je skrbela za strokovnost sodelavcev in spreminjanje subjektivnih stališč. S kritičnostjo je ustvarjala okolje za preizkušanje spoznanj različnih pedagoških konceptov. Posebno mesto v njenem vodenju ima umetnost ... Z delom je pomembno zaznamovala stroko predšolske dejavnosti in obogatila vzgojna okolja v razvoju generacij otrok. Več o nagrajenki v prihodnji številki ŠR!

Mag. Stane Berzelak, nagrada za življenjsko delo na področju srednjega šolstva * V svoji poklicni karieri je bil glavni ocenjevalec na maturi, organizator izobraževanja in usposabljanja zunanjih ocenjevalcev na maturi, namestnik predsednika republiške predmetne komisije za maturo ter član Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje. Danes je aktiven član komisije strokovnega sveta za splošno izobraževanje za srednje šole, član Društva učiteljev zgodovine ter soustanovitelj in aktiven član Zgodovinskega društva za Koroško. V zadnjem obdobju aktivno sodeluje tudi z Zavodom RS za šolstvo pri prenovi gimnazijskega programa. Več o nagrajencu v prihodnji številki ŠR!

Majda Šlajmer - Japelj, nagrada za življenjsko delo na področju visokega šolstva * Pedagoško delo je začela na Višji šoli za medicinske sestre v Ljubljani in bila pozneje skoraj dve desetletji ravnateljica Srednje zdravstvene šole v Mariboru. Šola je med njenim ravnateljevanjem dobila samostojne posvetovalnice za otroke, zdravje žensk, kronične bolnike in starostnike. Na fakultetah Univerze v Mariboru je predavala družinsko sociologijo, sociologijo dela, sociologijo zdravja in bolezni. V desetletja dolgem obdobju poučevanja je samostojno ali v soavtorstvu napisala več učbenikov, člankov in poskrbela za prevode za stroko pomembnih dokumentov iz tujine. Poleg njenega prepoznavnega prispevka k razvoju izobraževalnega sistema zdravstvene nege je treba še posebej poudariti njeno širše družbeno delovanje ... Več o nagrajenki v prihodnji številki ŠR!

Dr. Janko Strel, nagrada za življenjsko delo na področju visokega šolstva * Pomembno je prispeval k položaju športne vzgoje v šolskem sistemu s povečanjem števila ur športne vzgoje, izboljšanjem standardov in normativov, učnega okolja in tudi z izboljšanjem sistema strokovnega izpopolnjevanja učiteljev. Dolga leta je deloval kot član in predsednik Zveze društev športnih pedagogov Jugoslavije ter hkrati vodil Zvezo društev športnih pedagogov Slovenije. Vse do upokojitve je bil najprej predstavnik Jugoslavije in pozneje Slovenije v mednarodni zvezi pouka športne vzgoje FIEP. Več o nagrajencu v prihodnji številki ŠR!

Vsem nagrajencem iskrene čestitke!