Domov - > eŠR ->

O skupinskem reševanju problemsko zasnovanih nalog

22.11.2017, avtor: (soj mizš) / rubrika: aktualno

Objavljeni so rezultati mednarodne raziskave PISA 2015 o skupinskem reševanju problemsko zasnovanih nalog. Slovenski 15-letniki dosegajo povprečno raven spretnosti skupinskega reševanja problemsko zasnovanih nalog, ki so bile poseben del preizkusa znanja v raziskavi PISA 2015. To je prva velika mednarodna raziskava teh spretnosti v svetu. Učenke in učenci z dosežki na najvišji ravni uspešno prepoznavajo in se zavedajo dinamike v skupini, zagotavljajo ravnanje članov skupine v skladu z njihovimi dogovorjenimi vlogami, prevzemajo iniciativo za premagovanje ovir in rešujejo nesporazume in konflikte, medtem ko prepoznavajo učinkovite poti reševanja in spremljajo proces njihovega izvajanja. Povprečni dosežek slovenskih 15-letnikov, ki je 502 točki (povprečje OECD 500 točk), se med 52 sodelujočimi državami umešča od 19. do 26. mesta.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič je o zadnjih ugotovitvah raziskave PISA 2015 glede spretnosti skupinskega reševanja problemsko zasnovanih nalog povedala: »Tokratne ugotovitve iz raziskave PISA kažejo, da so spretnosti slovenskih 15-letnikov za skupinsko reševanje nalog v mednarodnem povprečju, kar je dober rezultat. Razvidno je, da spretnosti samostojnega kot tudi skupinskega reševanja problemskih situacij ne izhajajo samodejno z visokih ravni bralne, matematične oziroma naravoslovne pismenosti. To pomeni, da je tudi tem spretnostim treba v šolskem prostoru namenjati posebno pozornost, pretežno kot prečno čez-kurikularno področje. Vrsta predmetov ponuja možnosti za tovrsten razvoj. Pomembno je spodbujati pozitivne odnose v šoli in oblikovati učna okolja, ki omogočajo razvoj spretnosti delovanja v skupini ter ob tem tudi razvoj pozitivnih stališč do takšnega načina sodelovanja. Hkrati je v šolah pomembno prepoznati učenke in učence, ki so socialno izolirani, ter primanjkljaje sodelovanja premoščati. Sicer pa na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport veliko pozornosti namenjamo zagotavljanju varnega in spodbudnega učnega okolja. O tem smo se z ravnateljicami in ravnatelji pogovarjali na posvetu pred začetkom šolskega leta, pa po slovenskih regijah, ko smo spomladi priredili več posvetov na to temo. Zasnovali smo jih tako, da smo skupaj z Zavodom RS za šolstvo in SVIZ z zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju razpravljali o možnih aktivnostih in ukrepih za zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja, o učinkovitih praksah ter izzivih in potrebah šol na tem področju.  To je tudi rdeča nit letošnjih jesenskih srečanj z ravnateljicami in ravnatelji vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Slovensko šolstvo je kakovostno in vključujoče. Zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja pa sodi med temeljne cilje vzgoje in izobraževanja ter zajema tako krepitev socialnih veščin, strpnosti, spoštovanja drugačnosti kot omogočanje razvoja in doseganje čim višje ravni ustvarjalnosti.«

Program mednarodne primerjave dosežkov učenk in učencev PISA (Programme for International Student Assessment) je dolgoročen projekt primerjanja znanja in spretnosti učenk in učencev v državah članicah Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) in državah partnericah. Podatki za raziskavo PISA se zbirajo vsake tri leta. Najnovejše zbiranje podatkov je bilo opravljeno leta 2015, ko je sodelovalo približno 540.000 15-letnikov iz 72 držav. V Sloveniji je v raziskavi sodelovalo 6.406 dijakinj in dijakov (praviloma 1. letnikov srednjih šol) ter učenk in učencev. V raziskavi praviloma sodelujejo vse slovenske srednje šole, ločeno po izobraževalnih programih, in tako je leta 2015 sodelovalo 300 srednješolskih izobraževalnih programov, ob tem še 31 osnovnih šol in dve ustanovi za izobraževanje odraslih. Skupaj s šolami raziskavo v Sloveniji izvaja Pedagoški inštitut. Raziskava se izvaja v sklopu operacije Evalvacija in spremljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema s pomočjo mednarodnih raziskav in študij, ki jo sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.