Domov - > eŠR ->

Za ohranitev kakovostnega javnega izobraževanja in ustrezno vrednotenje dela v izobraževanju

22.11.2017, avtor: (info sviz) / rubrika: aktualno

Za ohranitev kakovostnega javnega izobraževanja in ustrezno vrednotenje dela v izobraževanju

Predstavnice in predstavniki Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), Sindikata direktorjev in ravnateljev (SINDIR) ter združenj in skupnosti ravnateljic in ravnateljev vrtcev, osnovnih, glasbenih, srednjih, višjih šol, osnovnih šol za posebne potrebe in dijaških domov smo si na sestanku 21. 11. 2017 izmenjali poglede na položaj vzgoje in izobraževanja v Sloveniji, hkrati pa tudi na aktualno dogajanje glede urejanja plačnega položaja  zaposlenih v omenjenih dejavnostih in možne prihodnje aktivnosti.

S to skupno izjavo želimo opozoriti, da se položaj vzgoje in izobraževanja zaradi dolgoletnega zmanjševanja javnih sredstev za omenjeni področji slabša, kar ogroža že doseženo raven kakovosti. Ravnateljice in ravnatelji ter učiteljice in učitelji se zavedamo odgovornosti za prihodnost naše države, ki v veliki meri temelji na kakovostni izobrazbi in dobri usposobljenosti čim večjega števila državljank in državljanov. Prav zato je naša dolžnost opozoriti aktualno vlado in druge odločevalce, da nadaljevanje večletnega trenda padanja deleža sredstev za izobraževanje v bruto domačem proizvodu in deleža proračunskih sredstev za to področje neizbežno vodi v poslabšanje kakovosti, ki je bila ob naporu vseh zaposlenih, v prvi vrsti pa učiteljev in ravnateljev, doslej dosežena. Če se želimo temu še izogniti, je treba takoj zagotoviti sistematično nekajletno zviševanje sredstev za izobraževanje, ki morajo po stopnji rasti in strateških odločitvah postati trajna prednostna naloga vsakokratne oblasti.

Z vsakoletnim krčenjem javnih sredstev, ki se vleče že skoraj desetletje, se je posledično zmanjševal družbeni pomen izobraževanja in najbolj očiten izraz tega negativnega procesa je razvrednotenje dela v izobraževanju. Vsi podatki pritrjujejo našim pogostim, a dosej preslišanim opozorilom, da je delo ravnateljic in ravnateljev neustrezno ovrednoteno, zato je treba to anomalijo takoj odpraviti. Mednarodne in domače analize plač enoznačno potrjujejo, da je delo učiteljic in učiteljev, vzgojiteljic in vzgojiteljev ter drugih strokovnih delavcev v izobraževanju vrednoteno slabše kot delo enako izobraženih zaposlenih v drugih delih javnega sektorja, na delovnih mestih s podobno odgovornostjo in zahtevnostjo. Prav zaradi tega sta zadnji umik uredbe, ki opredeljuje plače ravnateljic in ravnateljev, s seje vlade ter zavračanje zahtev za zvišanje učiteljskih plač in plač drugih strokovnih delavcev in delavk v vzgoji in izobraževanju za podpisnike te izjave nesprejemljiv.

Skupaj zahtevamo izboljšanje vrednotenja dela ravnateljic in ravnateljev v višini in primernih plačnih razredih, kot so opredeljeni v umaknjeni uredbi. Skupaj zahtevamo tudi izboljšanje plač učiteljic in učiteljev ter drugih strokovnih delavk in delavcev, od vrtca do univerze. Podpiramo napoved o odločanju za splošno stavko v izobraževanju. SVIZ ravnateljem predlaga, da se stavkovnim aktivnostim tudi sami pridružijo, če obljubljenega popravka pri njih ne bo. Od ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Maje Makovec Brenčič podpisniki pričakujemo, da bo v Vladi RS – tudi za ceno konflikta – dosledno uveljavljala zagotovila za odpravo plačnih anomalij, ki jih je dala že večkrat, in sicer tako ravnateljem kot učiteljem. Če ji danih zagotovil in obljub ne bo uspelo uveljaviti, pričakujemo ustrezen odziv v obliki protestnega odstopa, s čimer bo celotna odgovornost padla na predsednika vlade RS dr. Mira Cerarja.

Podpisniki izjave bomo v prihodnjih dneh, tednih in mesecih aktivnosti za ohranitev kakovostnega javnega izobraževanja in uveljavitev ustreznega vrednotenja dela v izobraževanju dosledno usklajevali ter – če bo to potrebno – tudi skupaj izvajali aktivnosti za uveljavitev teh ciljev.

 

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Branimir Štrukelj, glavni tajnik

Združenje ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije, Breda Forjanič, predsednica

Skupnost vrtcev Slovenije, Božena Bratuž, predsednica

Združenje ravnateljev OŠ, GŠ in OŠPP, Gregor Pečan, predsednik

Zveza srednjih šol in dijaških domov Slovenije, Frančiška Al-Mansour, predsednica

Društvo ravnateljev srednjih šol, dijaških domov in višjih šol, Nives Počkar, predsednica

SINDIR – Sindikat direktorjev in ravnateljev, Anton Obreht, predsednik