Domov - > eŠR ->

Za splošno stavko

30.11.2017, avtor: (info sviz) / rubrika: aktualno

GLAVNI ODBOR SVIZ ZA SPLOŠNO STAVKO V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Izjava za javnost po izredni seji GO SVIZ, 30. november 2017

Izobraževalno delo od vrtcev do univerze je v Sloveniji podcenjeno in vrednoteno precej slabše kot delo enako izobraženih zaposlenih na primerljivo zahtevnih in odgovornih delovnih mestih v drugih delih javnega sektorja. Povprečna plača na delovnih mestih v izobraževanju, za katera se zahteva univerzitetna izobrazba, je za več kot 500 evrov bruto nižja od povprečne plače zaposlenih z enako izobrazbo v državni upravi. Neto plača univerzitetno izobražene učiteljice ali učitelja na začetku kariere in z opravljenim strokovnim izpitom, znaša le nekaj več kot 900 evrov ali natančno 928,65 evra! V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) ne pristaja na razvrednotenje izobraževalnega dela, prav tako ne na zmanjševanje pomena izobraževanja.

Na Vlado RS je SVIZ oktobra letos naslovil zahteve za izboljšanje financiranja področja in zvišanje plač zaposlenih v izobraževanju, vendar je le-ta zahteve sindikata po tridesetih dneh, kolikor je imela časa za to, da odgovori, zavrnila s pojasnilom, da se še vedno usklajuje. To ni odgovor, ki bi bil za članstvo SVIZ sprejemljiv, zato se je triinpetdesetčlanski Glavni odbor SVIZ kot najvišji organ sindikata med kongresoma v skladu s pozivom z razširjene seje GO SVIZ, ki je ob navzočnosti več kot 1.000 članic in članov SVIZ ob letošnjem svetovnem dnevu učiteljev potekala na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, 30. 11. 2017 sešel na izredni seji in soglasno prejel odločitev o splošni stavki v vzgoji in izobraževanju oziroma da naj članice in člani SVIZ, ki so zaposleni v vzgoji in izobraževanju, posamično glasujejo o splošni stavki v vzgoji in izobraževanju.

Glavni   odbor SVIZ Slovenije

53   članic in članov: 33 žensk, 20   moških

Struktura  GO po dejavnostih: predšolska vzgoja –  6, osnovne in glasbene šole – 27, zavodi – 3, srednje šole in dijaški domovi – 10, visokošolski zavodi – 3, kultura – 2, upokojena članica – 1, glavni tajnik – 1

 Zahteve SVIZ so:

 1. Zvišanje osnovnih plač učiteljic in učiteljev ter drugih izobraževalk in izobraževalcev od vrtca do univerze. 

2. Ustrezno ovrednotenje razredniškega dela.

3. Regres za letni dopust v letu 2018 v višini 1.200 EUR bruto za vse zaposlene, katerih osnovna plača je nižja ali enaka minimalni plači.

4. Spoštovanje pravice do pogajanj v okviru Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja.

Opredeljevanje o stavki bo potekalo od 6. do 13. decembra 2017, in sicer v 767 zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, v katerih je organiziran SVIZ. Rezultate bo ugotavljala in sporočila 5-članska komisija, ki jo je imenoval Glavni stavkovni odbor.

Če Vlada RS (ob predpostavki, da bo stavka izglasovana) na pogajanjih zahtevam SVIZ do 14. februarja 2018 ne bo ugodila, se bo tega dne začela splošna stavka v vzgoji in izobraževanju, ki jo bo vodil Glavni stavkovni odbor SVIZ. Stavka bo ob koncu tega dne prekinjena in se bo nadaljevala po presoji in odločitvah Glavnega stavkovnega odbora SVIZ.

Članstvo   SVIZ

predšolska vzgoja                                                             6.361

osnovne, glasbene šole, izobraževanje   odraslih    21.039

zavodi                                                                                 2.160

srednje šole, dijaški domovi                                          5.587

visoko šolstvo in znanost                                                1.759

kultura                                                                                   794

Skupaj                                                                       37.700