Domov - > eŠR ->

Pismo ministrici

30.11.2017, avtor: Metka Zorc / rubrika: aktualno

Spoštovana ministrica dr. Maja Makovec Brenčič!

V Učiteljskem združenje Slovenije (v nadaljevanju UZS) smo zelo pretreseni ob zadnjih dogodkih na Ministrstvu za izobraževanje znanost in šport. Prejšnji teden smo iz medijev izvedeli, da MIZŠ zapušča državna sekretarka dr. Andreja Barle Lakota. Pred kratkim je med nas prišla novica, da državna sekretarka vendarle ostaja. Po poročanju STA ste na seji izpostavili "da gre za nezaupanje v vrednost in vrednotenje dela zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja«. STA še poroča, da je na neustrezen odnos vlade do izobraževalnega sistema po seji z vami v dopisu opozorila tudi državna sekretarka Barle Lakota.
UZS smo nad zadnjimi dogodki na MIZŠ še posebej zaskrbljeni, saj poleg številnih nerešenih strokovnih vprašanj s področja šolstva čutimo sedaj še dodatno obremenitev – neenotnost med vlado in MIZŠ ter neenotnost v vaši ožji ekipi, saj se je državna sekretarka osebno odločila zapustiti vašo ekipo, kar ji je bilo sedaj onemogočeno, saj odstopa niste sprejeli.
Državna sekretarka je bila z vašim pooblastilom imenovana za vodjo marsikatere delovne skupine na MIZŠ, ki je v vašem mandatu pripravljala spremembe v osnovnem in srednješolskem izobraževanju. Učitelji nismo informirani, kako daleč so te spremembe, zato je naš dvom v to, ali jih boste do konca mandata sploh izpeljali, povsem na mestu, saj se sedaj pojavljajo še nesoglasja znotraj vaše najožje ekipe. Prav tako nas zanimajo vaša stališča do vseh odprtih problematik, kjer smo učitelji aktivno sodelovali s svojimi strokovnimi in argumentiranimi pripombami v javni razpravi.
V imenu UZS vas vljudno naprošamo za konkretne odgovore na sledeča vprašanja:
1. Kaj se je zgodilo z Novelo Zakona o osnovnem šolstvu in zakaj pripombe, ki smo jih 2 meseca pripravljali in usklajevali tudi v Učiteljskem združenju Slovenije, niso dostopne po zaključeni javni razpravi na straneh vašega ministrstva?
2. Kaj se dogaja v zvezi z delovnim časom učitelja in zakaj v skupino za ureditev tako pomembnega področja ni imenovan noben član UZS, ki je že pripravilo pripombe in spremembe kolektivne pogodbe o delovnem času učitelja?
3. Kakšne spremembe je pričakovati na področju ureditve podaljšanega bivanja, kjer smo se učitelji, člani UZS, izrekli proti predvidenim spremembam, ki po našem mnenju škodijo našim najmlajšim osnovnošolcem?
4. Kako boste uredili jezikovno politiko drugega tujega jezika v osnovni šoli oziroma neobvezne in obvezne izbirne predmete?
5. Kakšne spremembe nas čakajo glede nacionalnega preverjanja znanja?
6. Zakaj se obljubljeni poskus 20 osnovnih šol, ki naj bi preverile, kako bodo v praksi delovale vaše ideje za izboljšanje in dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja, še ni pričel, čeprav je bil dogovorjeni datum začetka 20. 10. 2017?
7. Kako boste ta poskus 20 osnovnih šol končali oziroma sploh začeli, če so ravnatelji osnovnih šol zagrozili z umikom svojih šol iz vseh poskusov in odpovedali kakršno koli sodelovanje z MIZŠ v primeru, da ne ugodite njihovim zahtevam po odpravi plačnih anomalij njihovega poklica?
V UZS smo prepričani, da razumete našo zaskrbljenost, saj se večina problematik iz zgornjih vprašanj vleče že skozi več mandatov. V UZS smo v luči zadnjih dogodkov upravičeno zaskrbljeni, da bo se bo zgodba ponovila in bodo vprašanja ostala nerešena še naprej.
Vprašanja, ki jih danes zastavljamo vam, nam v vsakodnevnem življenju zastavljajo starši, učitelji pa ostajamo nemi, ker vaših odgovorov preprosto nimamo, zato vas naprošamo, da nam nanje odgovorite. V UZS smo prepričani, da bomo le na tak način lahko povrnili zaupanje v slovensko šolstvo, ki je v dani situaciji omajano, predvsem zaradi nesoglasij na vašem Ministrstvu za izobraževanje.
Lep pozdrav.
Učiteljsko združenje Slovenije, zanj Metka Zorec, predsednica

Ljubljana, 30. 11. 2017