Domov - > eŠR ->

Objavljen Razpis za vpis v srednješolske programe in dijaške domove za šolsko leto 2018/19

22.1.2018, avtor: soj mizš / rubrika: aktualno

Osnovno šolo v letošnjem šolskem letu zaključuje 17.085 učencev in učenk (lani 17.448), ki bodo lahko kandidirali na skupno 23.644 (lani 23.440) vpisnih mest na srednjih šolah.
Od skupno 23.644 razpisnih mest je v programih nižjega poklicnega izobraževanja (NPI) razpisanih 624 (lani 640) mest, v programih srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) 6.584 (lani 6.298) mest, v programih srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) 9.348 (lani 9.432) mest, v programih splošnih gimnazij (GIM) (Gimnazija, Klasična gimnazija in Gimnazija s športnim oddelkom) 5.782 (lani 5.736)mest,od tega v zasebnih šolah 504 (lani 448). V programih strokovnih gimnazij, kamor  sodijo Tehniška gimnazija, Umetniška gimnazija in Ekonomska gimnazija,je razpisanih 1.306 (lani 1.334) mest. Skupaj je v programih splošnih in strokovnih gimnazij razpisanih 7.088 (lani 7.070) mest.

Za nadaljevanje izobraževanja po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja je v programih poklicno-tehniškega izobraževanja na voljo 2.824 (lani 2.812) vpisnih mest. Za programe poklicnega tečaja je razpisanih 272 (lani prav tako 272) vpisnih mest, za maturitetni tečaj pa 390 (lani prav tako 390) v javnih šolah in 30 (lani 30)v zasebnih.
Z novim šolskim letom 2018/2019 se bodo na nekaterih šolah začeli na novo izvajati naslednji programi:
-        na Šolskem centru Ravne na Koroškem se bo začel izvajati program Farmacevtski tehnik,
-        na Šolskem centru Šentjur izobraževalni program Veterinarki tehnik,
-        na Gimnaziji, elektro in pomorski šoli Piran program Elektrikar,
-        na Srednji tehniški šoli Koper program Mehatronik operater,
-        na Gimnaziji Brežice program Gimnazija – športni oddelek,
-        na Šolskem centru Celje  pa bodo z novim šolskim letom začeli izvajati izobraževalni program Ustvarjalec modnih oblačil (PTI), v katerega se bodo lahko vpisovali dijaki, ki so predhodno že zaključili srednješolski izobraževalni program.
Omenjene programe bodo sicer šole izvajale samo v primeru, če se bo ob roku za prijavo v program prijavilo zadostno, v razpisu natančno določeno število kandidatov.
Na podlagi lanskega razpisa so se v tekočem šolskem letu 2017/2018 določeni izobraževalni programi na določenih šolah začeli poskusno izvajati tudi v vajeniški obliki. V naslednjem šolskem letu 2018/2019 pa se mreža šol in izobraževalnih programov, ki se bodo izvajali tudi v vajeniški obliki, širi.
Informativna dneva bosta v petek, 9. februarja 2018, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 10. februarja 2018, ob 9. uri. Srednje šole bodo sprejemale prijave za vpis do 5. aprila. Po končanem prijavnem roku bo ministrstvo, najkasneje do 10. aprila, na spletnih straneh objavilo stanje prijav za vpis po posameznih programih oziroma šolah. 

Razpis je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na naslovu: 
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/