Domov - > eŠR ->

Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič na prvem evropskem vrhu o izobraževanju

25.1.2018, avtor: Nataša Gerkeš / rubrika: aktualno

Na pobudo evropskega komisarja za izobraževanje, kulturo, mladino in šport Tiborja Navracsicsa je v Bruslju v četrtek, 25. januarja, potekal prvi evropski vrh o izobraževanju. Udeležila se ga je tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič.
Dogodek je zajemal več kot 25 razprav, v katerih so se udeleženci osredotočili na gradnjo prihodnjega evropskega izobraževalnega prostora, na inkluzivno izobraževanje, na temeljna znanja in spretnosti ter na razpravo o tem, katere spretnosti bomo potrebovali v prihodnjem desetletju.
Ministrica je izpostavila, da Slovenija pozdravlja enotni cilj, ki ga predlaga Evropska komisija, to je skupno sodelovanje za vzpostavitev »Evropskega izobraževalnega prostora« do leta 2025, ki temelji na zaupanju, sodelovanju in izmenjavi dobrih praks, mobilnosti in rasti. Izobraževalni vrh je prava priložnost za to, da se poda ustrezne smernice procesu in nadaljnjim korakom v izvajanju sklepov Evropskega sveta.
Slovenija prav tako podpira bolj dinamičen pristop Evropske unije na področjih izobraževanja in vključevanja tematike v razprave na najvišji politični ravni. Menimo namreč, je dejala ministrica, da so skupni evropski programi in instrumenti, predvsem Erasmus+, ključni za nadaljnji razvoj na teh področjih.
Slovenija tudi podpira pobude za krepitev mobilnosti in nadaljnjega povezovanja, kar prispeva tudi h krepitvi temeljnih znanj in spretnosti, vendar poudarja, da morajo načrtovani predlogi na evropski ravni spoštovati načeli subsidiarnosti in proporcionalnosti, saj je področje izobraževanja v primarni pristojnosti držav članic. Ob vsem se Slovenija zavzema, da morajo nove pobude upoštevati tudi primerno regionalno uravnoteženost, obenem pa graditi na že obstoječih procesih.
Vrh je v razpravah povezal celotni izobraževalni sektor in širšo družbo – ministre, akademike, predstavnike gospodarstva, odločevalce in civilno družbo – z namenom skupnega dela na poti do političnega soglasja o tem, kako prenoviti in posodobiti izobraževalne sisteme za krepitev in spodbujanje bolj pravične evropske družbe.
Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je skupaj s portugalskim in španskim ministrom ter s predsednico združenja estonskih učiteljev sodelovala v panelu visokih predstavnikov na temo temeljnih znanj in spretnosti. Sodelujoci v panelu so se strinjali s trditvijo ministrice Makovec Brenčič, da izobrazevanje predstavlja najboljšo investicijo, ne le v EU, temveč v svetu. "Menim, da se moramo odprto pogovarjati o temeljnih znanjih in kaj ta prinašajo vsakemu posamezniku," je v razpravi na panelu poudarila ministrica.
Potrebno je načeti razpravo, kako ustrezno prečistiti včasih prenatrpane učne načrte v zgodnjem izobraževanju in kako izluščiti, kar je od vsega res najpomembneje, da mlade opremimo z dobrimi temeljnimi znanji.
V zaključku je ministrica poudarila, da se moramo vsi naučiti, kako se učiti in kako biti. Biti skupaj, deliti vrednote in biti Evropejec.
Ob robu izobraževalnega vrha se je ministrica dr. Makovec Brenčič srečala tudi s komisarjem Navracsicsem. Med drugim sta spregovorila o nameri glede vzpostavitve mreže evropskih univerz. Slovenija namero načelno pozdravlja, a hkrati opozarja, da mora mreža biti tudi geografsko uravnotežena.